Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Source of support, balance of support and health: a gender-focused cohort study from Finland

20 mei 2010

Promotie: dhr. A.K.P. Väänänen, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Source of support, balance of support and health: a gender-focused cohort study from Finland

Promotor(s): prof.dr. A.P. Buunk, prof.dr. J. Vahtera, prof.dr. M. Kivimäki

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Voor vrouwen is geven gezonder dan nemen

Om het individuele welzijn te verbeteren en de nationale arbeidsproductiviteit te garanderen, is het nodig om de factoren te identificeren die bijdragen aan de gezondheid van de werkende mens. Het wordt steeds duidelijker dat het werk- en privéleven het welzijn en de gezondheid van werknemers op verschillende psychosociale manieren beïnvloedt. Ari Väänänen onderzocht de invloed van sociale relaties op de gezondheid van vrouwen in een reeks cohortstudies in Finland. In overeenstemming met eerdere onderzoeken, bleek dat vrouwen baat lijken te hebben bij bepaalde sociale relaties en bepaalde processen in die relaties.

Väänänen concludeert dat met name een gebrek aan steun van de partner thuis en een lage heterogeniteit van het sociale netwerk kunnen bijdragen aan gezondheidsproblemen. Interessant is de bevinding dat vrouwen die zelf steun geven binnen hun partnerrelatie later vaak een betere gezondheid ervaren, terwijl vrouwen die meer steun ontvangen binnen hun partnerrelatie, of steeds meer terechtkomen in deze rol, juist het risico lopen om gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Onder mannen had een verandering in de richting van het meer of minder geven van steun een minder duidelijk effect.

Dit grootschalige (meer dan 40.000) onderzoek onder Finse vrouwen in de werkende leeftijd toont aan dat het hebben van betekenisvolle partnerrelaties, inclusief het geven van sociale steun, de kans op een goede gezondheid in de loop van de tijd kan vergroten. In zijn algemeenheid, openen de bevindingen van de Finse cohortstudies nieuwe seksespecifieke en sociaal-psychologische wegen om de gezondheid van werknemers te bevorderen.

Ari Väänänen (Finland, 1968) studeerde sociale wetenschappen aan de universiteit van Tampere, Finland. Hij verrrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Social en Organisatiepsychologie, gefinancierd door de Academy of Finland en het Finnish Institute for Occupational Health.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws