Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

De adviescommissie in bezwaar. Inrichting van de bezwaarprocedure bij gemeenten

20 mei 2010

Promotie: mw. A. Schwartz, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: De adviescommissie in bezwaar. Inrichting van de bezwaarprocedure bij gemeenten

Promotor(s): prof.mr.dr. J.G. Brouwer

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Contact: Annelies Schwartz, tel. 06-537 99 593, e-mail: annelies@wxs.nl

Invloed adviescommissies in bezwaarprocedure kan beter teruggedrongen

Juriste Annelies Schwartz onderzocht in hoeverre de inrichting van de bezwaarprocedure, waarbij een adviescommissie wordt ingeschakeld bij de bezwaarafhandeling, beantwoordt aan de doelstellingen van de wetgever. Uit haar onderzoek komt naar voren dat er reden is de invloed van de adviescommissie in de bezwaarprocedure terug te dringen. Bezwaren kunnen efficiënter en effectiever worden afgedaan door middel van overleg.

De wetgever geeft bestuursorganen de nodige ruimte om de bezwaarprocedure naar eigen inzicht in te richten: sommige besluiten lenen zich meer voor heroverweging en advisering door een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb, andere besluiten kunnen effectiever en efficiënter op andere wijze worden heroverwogen. De wetgever beoogt daarmee een met waarborgen omklede bezwaarprocedure, die doelmatig en laagdrempelig is en waarin direct persoonlijk contact tussen bestuursorgaan en belanghebbenden kan plaatsvinden. Van deze ruimte wordt evenwel te weinig gebruik gemaakt. Sinds de invoering van de Wet Arob in 1976 schakelen gemeentelijke bestuursorganen adviescommissies in bij het afhandelen van bezwaren. De laatste vijftien jaar zelfs zodanig dat een duidelijke opmars is waar te nemen van overwegend extern samengestelde adviescommissies, die voor het merendeel uit juristen bestaan.

Uit het onderzoek van Schwartz blijkt dat er reden is de invloed van de adviescommissie in de bezwaarprocedure terug te dringen. Bezwaren kunnen efficiënter en effectiever worden afgedaan door middel van overleg. Het bestuursorgaan onderzoekt dan zelf of het geschil naar tevredenheid van bezwaarde en eventueel (een) derde belanghebbende(n) kan worden opgelost zonder tussenkomst van een adviescommissie. Deze procedure heeft positieve gevolgen: een kortere afhandelingtermijn, bezwaarschriften worden vaak ingetrokken en de relatie bestuur - burger verbetert.

Annelies Schwartz (Dubbeldam, 1965) studeerde rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, waar ze ook werkt. Het proefschrift verschijnt in een handelsuitgave bij Boom Juridische Uitgevers te Den Haag.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...