Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Starch modifications in supercritial CO2

21 mei 2010

Promotie: dhr. H. Muljana, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Starch modifications in supercritial CO2

Promotor(s): prof.dr.ir. L.P.B.M. Janssen, prof.dr.ir. H.J. Heeres, prof.dr. F. Picchioni

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Henky Muljana, tel. 62222032700, e-mail: hmuljana@yahoo.com

Superkritisch CO2 als alternatief oplosmiddel bij zetmeelmodificatie

Promovendus Henky Muljana deed onderzoek naar milieuvriendelijke oplosmiddelen. De ontwikkeling en toepassing van milieuvriendelijke oplosmiddelen voor de chemische industrie is van groot belang. Van de mogelijke groene oplosmiddelen wordt superkritisch CO2 (scCO2) als een veelbelovende optie beschouwd. ScCO2 is niet-toxisch, meestal inert en heeft voor een groot aantal reacties een positief effect laten zien op reactiesnelheden en productselectiviteit.

Muljana bekeek of bij de chemische modificatie van aardappelzetmeel superkritisch CO2 (scCO2) een alternatief oplosmiddel kan zijn in plaats van water en organische oplosmiddelen (bijvoorbeeld dimethylsulfoxide en pyridine).

Chemische modificatie van zetmeel wordt meestal in waterige media uitgevoerd. Hoewel water een groen, milieuvriendelijk oplosmiddel is, heeft het gebruik van water voor zetmeelmodificatiereacties een aantal nadelen. Zo is bekend dat de selectiviteit negatief kan worden beïnvloed door nevenreacties van reactanten met water en zijn de kosten voor de verwijdering van water in de droog-sectie erg hoog.

Het onderzoek van Muljana omvat zowel experimentele als modellerende studies. De nadruk ligt op de verestering van aardappelzetmeel met azijnzuuranhydride (AAH) en vetzuurderivaten. Zijn onderzoek heeft ook fundamentele inzichten gegeven in de interacties van zetmeel met CO2. Bovendien bepaalde Muljana belangrijke producteigenschappen zoals viscositeit, hydrofobiciteit en thermische eigenschappen van de producten en vergeleek hij die met de eigenschappen van producten die in water werden bereid.

Henky Muljana ( Indonesië, 1975) studeerde technische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij, gefinancierd met een beurs van het Ubbo Emmius Fonds van de RUG, zijn promotieonderzoek uitvoerde bij de afdeling Technische Scheikunde. Inmiddels werkt hij als docent in Bandung, Indonesië.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws