Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Geographically constrained information retrieval

21 mei 2010

Promotie: dhr. G. Andogah, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Geographically constrained information retrieval

Promotor(s): prof.dr.ir. J. Nerbonne

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Geoffrey Andogah, tel. +256 471432921, e-mail: g.andogah@gu.ac.ug

Geografische intelligentie verbetert het zoeken op internet

Achttien procent van de mensen die op internet informatie zoeken, zouden baat hebben bij geografische intelligentie in zoeksystemen, maar state-of-the-art information retrieval (IR) systemen missen het vermogen om effectief met geografische zoekvragen om te gaan. De dissertatie van Geoffrey Andogah behandelt twee specifieke onderzoeksthema's: 1) hoe kan geografische informatie die impliciet aanwezig is in tekst worden gevonden en 2) hoe kan deze geografische kennis worden gebruikt om modellen te construeren voor het beantwoorden van geografische zoekvragen?

Andogah gaat uit van de veronderstelling dat elke tekst en elke zoekvraag een 'geografisch bereik' heeft. Hij onderzocht technieken om dit bereik vast te stellen en keek ook naar de gevallen waarin de beschikbare informatie ingewikkeld of onduidelijk is.

Zo onderzocht hij de vraag wat het bereik moet zijn als een meerduidige plaatsnaam wordt gebruikt. Met de strategie die hij hiervoor ontwikkelde, kan - in vergelijking met het handmatig verzamelen van informatie - een nauwkeurigheid van zeventig tot negentig procent worden bereikt.

Vervolgens keek Andogah naar het effect van 'query expansion', d.w.z. het toevoegen van extra zoektermen aan een vraag om zo meer relevante documenten te kunnen vinden. Query expansion selecteert plaatsnamen uit het geografisch bereik van de meest relevante documenten en verbetert het resultaat van een state-of-the-art IR systeem met negen procent.

Geoffrey Andogah (Oeganda, 1968) studeerde aan Harbin Institute of Technology (China). Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Centre for Language and Cognition Groningen en werd gefinancierd uit het NPT-fonds voor het trainen van ICT-docenten van vier Oegandese universiteiten.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws