Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Public reason and religious arguments

06 mei 2010

Promotie: mw. A. Schuster, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Public reason and religious arguments

Promotor(s): prof.dr. R. Boomkens

Faculteit: Wijsbegeerte

Contact: Anke Schuster, e-mail: a.schuster@rug.nl

Religieuze argumenten verdienen meer ruimte in publieke debat

Is het legitiem om religieuze argumenten te gebruiken in het publieke debat? In de politieke filosofie is deze kwestie het onderwerp van theorieën van de publieke rede. De publieke rede is een concept uit de liberale politieke theorie dat aangeeft welke argumenten al dan niet mogen worden gebruikt in het publieke debat. Vaak worden religieuze argumenten bij de niet geoorloofde argumenten gerekend. In haar proefschrift bekritiseert Anke Schuster deze theorieën wegens de mate waarin zij van burgers met en zonder publiek ambt zelfbeperking vragen wat betreft het gebruik van religieuze argumenten. Zij pleit er voor dat religieuze argumenten in het publieke debat veel meer ruimte krijgen dan de meeste aanhangers van de publieke rede bereid zijn toe te staan.

Ook die filosofen die tegemoet proberen te komen aan de tegenwerping dat het uitsluiten van religieuze argumenten teveel van gelovige burgers vraagt leggen in hun theorieën onredelijke beperkingen op aan religieuze burgers, aldus Schuster. Dat soort beperkingen wordt gebaseerd op het argument van dwang. Schuster betoogt echter dat dat argument alleen overtuigend is in het geval van burgers met een publiek ambt en niet in het geval van gewone burgers. Zij stelt daarom voor om zelfbeperking alleen van burgers met een publiek ambt te vragen. Een uitzondering hierop moet worden gemaakt voor parlementsleden van religieuze partijen, omdat het hun taak is om religieuze burgers te vertegenwoordigen. In tegenstelling tot een weidverbreide opvatting staan de meeste religieuze partijen niet op gespannen voet met de liberale democratie. Degenen die dat wel doen dienen getolereerd te worden.

Anke Schuster (Roemenië, 1979) studeerde politicologie en geschiedenis aan de universiteiten van Osnabrück (D) en Warwick (GB). Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep praktische filosofie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...