Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Engelen in Oudehorne. Een nieuwe profetische beweging in het lokaalpostmoderne

06 mei 2010

Promotie: dhr. L.G. Jansma, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Engelen in Oudehorne. Een nieuwe profetische beweging in het lokaalpostmoderne

Promotor(es): prof.dr. J.N. Bremmer

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws