Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De verkiezingen en de economie

Openbaar debat Marcel Lever (CPB) en Flip de Kam (RUG)
20 mei 2010

Op 20 mei presenteerde het Centraal Planbureau (CPB) zijn doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Zoals gebruikelijk roepen de uitkomsten van het rapport en de methode van doorberekening reacties en vragen op. In een openbaar debat op maandag 31 mei 2010 gaan Flip de Kam van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen en Marcel Lever van het CPB hierover in discussie.  Elmer Sterken, decaan van de FEB, leidt het debat.

In de campagne voor de kamerverkiezingen op 9 juni a.s. draait het vooral om economie en overheidsfinanciën. Veel partijen zeggen dat ze flink willen bezuinigen op de uitgaven, sommige vinden dat ook de belastingen omhoog moeten. De invulling die ze geven aan de taakstelling voor de bezuinigingen wisselt nogal. Economen deden ook een duit in het zakje: moet Nederland voor 18 miljard aan maatregelen nemen (Studiegroep Begrotingsruimte), of mogelijk zelfs voor 65 miljard om de overheidsfinanciën op lange termijn houdbaar te maken (Lans Bovenberg en Bas Jacobs)?

Doorrekening CPB

Het CPB heeft doorgerekend wat de effecten zijn van de bezuinigings-voorstellen die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's doen. Het oordeel is niet voor elke partij even positief. Hoe komt het CPB tot haar conclusies? En zijn de verwijten terecht dat de door het CPB gebruikte modellen sommige partijen systematisch zouden bevoordelen?

Debat 31 mei

Tijdens het ‘Let’s Talk Debat’ van maandag 31 mei a.s. komen al deze punten aan bod. Na de inleiding van decaan en monetair econoom Elmer Sterken debatteren vervolgens Marcel Lever, projectleider van de doorrekeningen bij het CPB, en Flip de Kam, hoogleraar economie van de publieke sector, over de methoden van het CPB en over de vraag in welke mate sommige verwijten in de media (‘het CPB bedrijft politiek’) terecht zijn. Na afloop is er ruimte voor discussie en een korte borrel.

'Rode rekenmeesters'

Voorafgaand aan de discussiebijeenkomst geven drie kandidaten op de PvdA-lijst, ‘de rode rekenmeesters’ Ronald Plasterk, Ed Groot en Henk Nijboer, een college onder de titel ‘Sociaal economisch ombuigen’. De politici laten hun licht schijnen over sociaal-economisch beleid in de praktijk en over de vraag welke opgave de huidige economische situatie met zich meebrengt voor het overheidsbeleid.

Noot voor de pers

- Openbaar toegankelijk ‘Lets Talk Debat’ tussen Marcel Lever en Flip de Kam, maandag 31 mei 2010, 16.00- 17.30 uur, aansluitend borrel. Plaats: Plaza, WSN Gebouw, Nettelbosje 2, Groningen
- Voorafgaand is er op dezelfde locatie van 14.00-15.30 uur een, eveneens openbaar, college van Ronald Plasterk, Ed Groot en Henk Nijboer van de PvdA, getiteld ‘Sociaal economisch ombuigen’.
- Zie ook: FEBlog Elmer Sterken: The Macroeconomics of the upcoming Dutch elections (www.rug.nl/feb/blog/)
- Nadere informatie: Bianca Pander, FEB, tel. 050 – 363 3652, b.i.pander rug.nl

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 13:09

Meer nieuws