Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Energierecht op Locatie

06 april 2010
Energierecht op Locatie is een uitgebreide post-academische cursus van het Groningen Centre of Energy Law en Juridische Post Academische Opleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen die zich richt op het Nederlandse energierecht vanuit een Europees perspectief. De cursus richt zich op de gehele energieketen “van put tot pit” en biedt academisch onderwijs op basis van afzonderlijke modules per sector en vanuit de sector. Per energiebron en onderdeel van de energieketen – productie, levering en transport - worden alle relevante juridische aspecten behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.


Bedoeld voor een ieder die zich voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht in al haar aspecten, dwz. alle onderdelen van de energieketen. Maar het is ook mogelijk om alleen de onderdelen te selecteren die van interesse zijn of relevant voor de dagelijkse praktijk. De cursus is toegankelijk voor juristen, maar ook voor diegene die zich gedurende een langere periode hebben bezig gehouden met de sectorregulering en baat hebben bij diepere kennis over de juridische aspecten van zijn dagelijkse werkzaamheden.

Energierecht op Locatie is uniek omdat het niet alleen juridische kennis wil bieden maar de cursisten ook kennis laten maken met de praktische aspecten van de stof die wordt behandeld. Daarom wordt het onderwijs op locatie gegeven. Alle modules zijn gericht op een specifiek onderwerp en vinden plaats op een voor dat specifieke onderwerp relevante locatie. Waar mogelijk en relevant maakt een excursie deel uit van het programma. Daarom zullen op vrijwel alle locaties zowel de kennis van wet- en regelgeving alsmede de kennis uit de praktijk samenkomen.

Daarnaast is Energierecht op Locatie een modulair onderwijsprogramma dat maatwerk mogelijk maakt. Iedere cursist kan het programma samenstellen dat het beste bij zijn of haar wensen en interesses past. Aan het eind van elke module ontvangt iedere geslaagde cursist een certificaat en, indien gewenst, een bewijs waarin NOVA punten staan vermeld. Het aantal punten verschilt per module en is gebaseerd op het aantal uren dat door de cursist is geparticipeerd.

Laatst gewijzigd:22 mei 2019 09:17

Meer nieuws