Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Spatial ecology of intertidal macrobenthic fauna in changing Wadden Sea

26 april 2010

Promotie: dhr. C. Kraan, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Spatial ecology of intertidal macrobenthic fauna in changing Wadden Sea

Promotor(s): prof.dr. T. Piersma, prof.dr. J. van der Meer

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Spatial ecology of intertidal macrobenthic fauna in changing Wadden Sea

De verspreiding en aantallen dieren, zowel in ruimte als tijd, staan centraal in de ecologie. Inzicht in soortsverspreiding creëert niet alleen methodologische en analytische uitdagingen, maar vraagt ook dat we ruimtelijke autocorrelatie beschouwen als een functioneel onderdeel van de ecologie van een soort. Positieve ruimtelijke autocorrelatie of ruimtelijke patronen betekent dat aantallen dichtbij meer aan elkaar gelijk zijn dan aantallen verder weg (of omgekeerd in het geval van negatieve ruimtelijke autocorrelatie), wat statistische berekeningen beïnvloedt en kan leiden tot foutieve conclusies (indien autocorrelatie wordt genegeerd). Vanuit een ecologisch perspectief weerspiegelt ruimtelijke autocorrelatie reproductie, competitie, predatie, manier van voedselzoeken en voortbeweging en soort-omgeving relaties. Dit proefschrift bekijkt op landschapsschaal de gemeenschap van schelpdieren, wormen en kreeftachtigen, die net onder of op het oppervlak leven van droogvallende zand- en modder-vlaktes van de Nederlandse Waddenzee. Als voorbeeld gebruiken we een vogelperspectief van bodemlevend fauna (benthos) om veranderende voedselbronnen te koppelen aan draagkracht en overleving van een schelpdieretende vogel: de kanoet (Calidris canutus).

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws