Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Institutional contextuality of business best practices. The persistent cross-national diversity in the creation of corporate governance codes

12 april 2010

Promotie: dhr. I. Haxhi, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Institutional contextuality of business best practices. The persistent cross-national diversity in the creation of corporate governance codes

Promotor(s): prof.dr. A. Sorge, prof.dr. H. van Ees

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Contact: Ilir Haxhi, tel. 06 255 424 14, e-mail: i.haxhi@uva.nl

Culturele kenmerken en richtlijnen van deugdelijk bestuur

Hoe werkt culturele diversiteit door in de richtlijnen voor het bestuur van ondernemingen oftewel Corporate Governance Codes (CGC’s)? CGC’s zijn het geheel van ‘best practices’, bedoeld om tekortkomingen in formele contracten en instituties tegen te gaan. Veel bedrijven zijn gevestigd in verschillende landen en de bestuurscodes worden daardoor beïnvloed door de diverse culturen. Promovendus Haxhi onderzocht welke gevolgen dat heeft voor deze richtlijnen, aan de hand van de analyse van een steekproef van 67 landen. Ook keek hij naar de wijze waarop deze codes in het Verenigd Koninkrijk geïnstitutionaliseerd worden. De effecten van cultuur blijven belangrijk, ook wanneer verschillen in juridische systemen en economische instellingen per land buiten beschouwing worden gelaten. Dat effect is groot genoeg om stil te staan bij bijvoorbeeld de keuze voor een locatie in een bepaald land. Mogelijk is het ook relevant voor strategische beslissingen van internationale bedrijven.

Ilir Haxhi (Albanië, 1973) studeerde international economics & business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling International Business and Management. Tegenwoordig is Haxhi als docent verbonden aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws