Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zijn we op de goede weg?

13 april 2010

Oratie: dhr. prof.dr. P.U. Dijkstra, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Zijn we op de goede weg?

Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder het onderzoek

Faculteit: Medische Wetenschappen

Revalidatie heeft een relatief jonge onderzoekstraditie. Dijkstra bespreekt in zijn oratie de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek van de afdeling Revalidatie van het UMCG van de afgelopen jaren. Daarbij gaat hij in op het amputatie-onderzoek uit de onderzoekslijn Aandoeningen van Extremiteiten, met speciale aandacht voor fantoomgevoel en fantoompijn na een amputatie, survival van patiënten die een beenamputatie hebben ondergaan en protheserijpheid van de stomp.

Onderzoek naar fantoomgevoel en fantoompijn heeft inzicht gegeven in de ontstaanswijze ervan maar heeft (nog) niet geleid tot een effectieve behandeling van fantoomgevoel en fantoompijn.

Een jaar na een beenamputatie vanwege bloedvatproblemen is 30 tot 50% van de patiënten overleden. De patiënten die de ingreep daarna overleven vormen een uitdaging voor de revalidatie. Binnen de beperkte belastbaarheid van deze patiënten moet gezocht worden naar optimale revalidatiemogelijkheden.

Het bepalen van protheserijpheid van de amputatiestomp, het tijdstip waarop een stomp geschikt is voor het aanmeten van een prothese, is op dit moment meer een kunst dan een kunde. Het is niet duidelijk welke criteria precies worden gehanteerd. Met behulp van stompvolumemetingen zal inzicht gekregen worden in afname van stompvolume na een amputatie. Met behulp van kwalitatief onderzoek zal inzicht gekregen worden in de criteria die revalidatieartsen impliciet gebruiken voor het bepalen van protheserijpheid van de amputatiestomp.

Bij evaluatie van de kwantiteit en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Revalidatie is een positieve ontwikkeling in de tijd zichtbaar. De kwaliteit van het onderzoek is, vergeleken met andere onderzoeksgroepen, voor verbetering vatbaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:16

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.