Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zijn we op de goede weg?

13 april 2010

Oratie: dhr. prof.dr. P.U. Dijkstra, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Zijn we op de goede weg?

Leeropdracht: Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder het onderzoek

Faculteit: Medische Wetenschappen

Revalidatie heeft een relatief jonge onderzoekstraditie. Dijkstra bespreekt in zijn oratie de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek van de afdeling Revalidatie van het UMCG van de afgelopen jaren. Daarbij gaat hij in op het amputatie-onderzoek uit de onderzoekslijn Aandoeningen van Extremiteiten, met speciale aandacht voor fantoomgevoel en fantoompijn na een amputatie, survival van patiënten die een beenamputatie hebben ondergaan en protheserijpheid van de stomp.

Onderzoek naar fantoomgevoel en fantoompijn heeft inzicht gegeven in de ontstaanswijze ervan maar heeft (nog) niet geleid tot een effectieve behandeling van fantoomgevoel en fantoompijn.

Een jaar na een beenamputatie vanwege bloedvatproblemen is 30 tot 50% van de patiënten overleden. De patiënten die de ingreep daarna overleven vormen een uitdaging voor de revalidatie. Binnen de beperkte belastbaarheid van deze patiënten moet gezocht worden naar optimale revalidatiemogelijkheden.

Het bepalen van protheserijpheid van de amputatiestomp, het tijdstip waarop een stomp geschikt is voor het aanmeten van een prothese, is op dit moment meer een kunst dan een kunde. Het is niet duidelijk welke criteria precies worden gehanteerd. Met behulp van stompvolumemetingen zal inzicht gekregen worden in afname van stompvolume na een amputatie. Met behulp van kwalitatief onderzoek zal inzicht gekregen worden in de criteria die revalidatieartsen impliciet gebruiken voor het bepalen van protheserijpheid van de amputatiestomp.

Bij evaluatie van de kwantiteit en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Revalidatie is een positieve ontwikkeling in de tijd zichtbaar. De kwaliteit van het onderzoek is, vergeleken met andere onderzoeksgroepen, voor verbetering vatbaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:16

Meer nieuws