Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Buiten Malta. Rentmeesters en aandeelhouders in een veranderd archeologisch bestel

06 april 2010

Oratie: dhr. prof.dr. H. Groenendijk, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Buiten Malta. Rentmeesters en aandeelhouders in een veranderd archeologisch bestel

Leeropdracht: Archeologie en maatschappij

Faculteit: Letteren

De invoering van een nieuw archeologiebestel in 2007, 'Malta' in de wandelgangen, heeft het vak archeologie veel bekendheid bezorgd, maar tegelijk oude werkrelaties in de archeologie op z'n kop gezet. De deelname van amateurarcheologen is op een zijspoor geraakt. Opgraven is sterk gereguleerd en wie ergens een gat in de bodem wil graven, moet kunnen aantonen dat hij geen waardevolle archeologische gegevens verstoort. Verwijderen van archeologische informatie uit de bodem - opgraven - komt voor rekening van degene die het plan ontwikkelt. Een tegenstelling in de relatie tussen de professionals die de agenda bepalen (de 'rentmeesters') en de publieksgroepen die gewild of ongewild met archeologie te maken krijgen (de 'aandeelhouders') tekent zich af. Enerzijds brengt de toename van het aantal opgravingen een grote stroom publieksproducten op gang, waarvoor brede belangstelling bestaat. Anderzijds is de regelgeving sterk toegenomen, wat burgers in hun belangen kan treffen maar waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. Archeologie wordt soms als een lust, dan weer als een last gezien. Over 'Malta' loopt nog geen breed maatschappelijk debat.

Henny Groenendijk stelt in zijn oratie voor een open discussie aan te gaan tussen rentmeesters en aandeelhouders. Daarvoor moet men eerst elkaars bezorgdheid kennen en delen. De rentmeester ziet het erfgoed in de bodem afkalven, de aandeelhouder is bang voor de belemmeringen vanuit het archeologisch bestel. Vervolgens moeten aandeelhouders toegang krijgen tot de archeologische kennis, zodat zij zien waarom en hoe de besluitvorming tot stand komt. Het delen van kennis maakt mondiger en zal zeker tot lastige vragen leiden. De contramal is echter het ontwikkelen van verantwoordelijkheidszin. De dialoog zou uiteindelijk moeten leiden tot een vorm van medezeggenschap over de archeologische agenda.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...