Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Expectancy-value antecedents and cognitive consequences of students emotions in mathematics

08 april 2010

Promotie: dhr. W.M. Ahmed, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Expectancy-value antecedents and cognitive consequences of students emotions in mathematics

Promotor(s): prof.dr. M.P.C. van der Werf, prof.dr. A.E.M.G. Minnaert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws