Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Speaking up in organizations. Four studies on employee voice

01 april 2010

Promotie: B. Pauksztat, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Speaking up in organizations. Four studies on employee voice

Promotor(s): prof.dr. R.P.M. Wittek, prof.dr. F.N. Stokman

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Contact: Birgit Pauksztat, tel. 06 509 872 70, e-mail: b.pauksztat@rug.nl

Omgaan met problemen op het werk: vier studies over 'employee voice'

Het proefschrift van Birgit Pauksztat gaat over employee voice, acties waarbij medewerkers problemen aankaarten en/of suggesties voor verbeteringen doen bij anderen binnen hun organisatie. Hoewel er in eerdere studies een groot aantal mogelijke invloedfactoren is onderzocht, verschillen de gevonden effecten vaak per studie. Pauksztat onderzoekt mogelijke verklaringen voor deze inconsistenties. Daarbij gaat zij uit van een situationele benadering die de wederzijdse afhankelijkheden onder de medewerkers van een organisatie centraal stelt. Zoals andere situationele benaderingen, benadrukt dit perspectief het belang van de organisationele context voor de perceptie van de baten en kosten van voice bij medewerkers. Het voegt nieuwe perspectieven toe door de aandacht te richten enerzijds op de vraag of een probleem een gezamenlijk probleem is, en anderzijds op de mogelijkheid dat medewerkers hun acties op elkaar afstemmen in reactie op gezamenlijke problemen.

De vier studies in het proefschrift zijn gebaseerd op medewerkerenquêtes en interviews in twee grote Nederlandse bedrijven in de publieke sector. Uit deze studies blijkt dat employee voice het resultaat van een complex proces is, beïnvloed door de aard van het probleem, formele en informele normen, de relatie met de 'ontvanger' van voice en kenmerken van het organisatie-design. In vergelijking tot voice in het algemeen bleken voor 'representatieve voice' (waarbij een of een paar medewerkers mede namens anderen spreken) sociale relaties geen rol te spelen.

Birgit Pauksztat (Duitsland, 1975) studeerde aan de universiteit van Keulen. Ze deed haar promotieonderzoek als Ubbo Emmius bursaal bij de afdeling Sociologie van de RUG, onderzoekschool ICS.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws