Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: B. Pauksztat, Speaking up in organizations. Four studies on employee voice

01 april 2010

Promotie: B. Pauksztat, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Speaking up in organizations. Four studies on employee voice

Promotor(s): prof.dr. R.P.M. Wittek, prof.dr. F.N. Stokman

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Omgaan met problemen op het werk: vier studies over 'employee voice'

Het proefschrift van Birgit Pauksztat gaat over employee voice, acties waarbij medewerkers problemen aankaarten en/of suggesties voor verbeteringen doen bij anderen binnen hun organisatie. Hoewel er in eerdere studies een groot aantal mogelijke invloedfactoren is onderzocht, verschillen de gevonden effecten vaak per studie. Pauksztat onderzoekt mogelijke verklaringen voor deze inconsistenties. Daarbij gaat zij uit van een situationele benadering die de wederzijdse afhankelijkheden onder de medewerkers van een organisatie centraal stelt. Zoals andere situationele benaderingen, benadrukt dit perspectief het belang van de organisationele context voor de perceptie van de baten en kosten van voice bij medewerkers. Het voegt nieuwe perspectieven toe door de aandacht te richten enerzijds op de vraag of een probleem een gezamenlijk probleem is, en anderzijds op de mogelijkheid dat medewerkers hun acties op elkaar afstemmen in reactie op gezamenlijke problemen.

De vier studies in het proefschrift zijn gebaseerd op medewerkerenquêtes en interviews in twee grote Nederlandse bedrijven in de publieke sector. Uit deze studies blijkt dat employee voice het resultaat van een complex proces is, beïnvloed door de aard van het probleem, formele en informele normen, de relatie met de 'ontvanger' van voice en kenmerken van het organisatie-design. In vergelijking tot voice in het algemeen bleken voor 'representatieve voice' (waarbij een of een paar medewerkers mede namens anderen spreken) sociale relaties geen rol te spelen.

Birgit Pauksztat (Duitsland, 1975) studeerde aan de universiteit van Keulen. Ze deed haar promotieonderzoek als Ubbo Emmius bursaal bij de afdeling Sociologie van de RUG, onderzoekschool ICS.

 

This dissertation examines the antecedents of employee voice, or actions in which employees point out problems, and/or make suggestions for improvements to others within the organization. Previous studies have examined a large number of possible antecedents of voice. However, effects were often inconsistent from study to study. The purpose of the studies presented in the following chapters is to investigate possible explanations of these inconsistencies. We adopt a situational, interdependence approach to voice, emphasizing the interdependencies among the employees of an organization. Like other situational approaches to voice, it highlights the importance of the organizational context in affecting employees' motivation for speaking up, as well as the perceived costs and effectiveness of voice. It adds a new perspective by drawing attention to sharedness as a key characteristic of problems, and the possibility of employees' coordinating their actions in response to a shared problem.

The four studies in this dissertation are based on employee surveys and interviews in two large public sector organizations in the Netherlands. Our findings demonstrate the complexity of the processes influencing employees' decision whether to speak up or not. This is affected by characteristics of the problem, norms prescribing or proscribing a particular course of action, relations with the 'recipient' of voice, and characteristics of organizational design. In contrast to voice more generally, social relations had no effect on 'representative voice' (where one or a few employees speak up on their own behalf and for others).

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:23

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...