Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Culturele kenmerken en richtlijnen van deugdelijk bestuur

12 april 2010

Hoe werkt culturele diversiteit door in de richtlijnen voor het bestuur van ondernemingen, oftewel Corporate Governance Codes (CGC’s)? CGC’s zijn het geheel van ‘best practices’, bedoeld om tekortkomingen in formele contracten en instituties tegen te gaan. Veel bedrijven zijn gevestigd in verschillende landen en de bestuurscodes worden daardoor beïnvloed door de diverse culturen.

Promovendus Haxhi onderzocht welke gevolgen dat heeft voor deze richtlijnen, aan de hand van de analyse van een steekproef van 67 landen. Ook keek hij naar de wijze waarop deze codes in het Verenigd Koninkrijk geïnstitutionaliseerd worden. De effecten van cultuur blijven belangrijk, ook wanneer verschillen in juridische systemen en economische instellingen per land buiten beschouwing worden gelaten. Dat effect is groot genoeg om stil te staan bij bijvoorbeeld de keuze voor een locatie in een bepaald land. Mogelijk is het ook relevant voor strategische beslissingen van internationale bedrijven.

Curriculum Vitae

Ilir Haxhi (Albanië, 1973) studeerde international economics & business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling International Business and Management. Haxhi promoveert op 12 april 2010 (13.15u) tot doctor in de economie en bedrijfskunde bij prof.dr. A. Sorge en prof.dr. H. van Ees. De titel van het proefschrift luidt: Institutional contextuality of business best practices. The persistent cross-national diversity in the creation of corporate governance codes. Tegenwoordig is Haxhi als docent verbonden aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:54

Meer nieuws