Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG-prijzen voor beste profielwerkstukken havo- en vwo-scholieren

20 april 2010

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 1 april 2010 kende de Rijksuniversiteit Groningen prijzen toe aan de beste profielwerkstukken van havo- en vwo-scholieren. Uit maar liefst 120 inzendingen kozen deskundige jury's de beste werkstukken op diverse terreinen van wetenschap. De winnaars waren afkomstig uit respectievelijk Zwolle, Soest en Drachten. Een sfeerimpressie is te zien op www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/wineenprijs

De drie steunpunten van de RUG voor scholieren, het Alfasteunpunt (profiel Cultuur & Maatschappij), het Bètasteunpunt (profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek) en het Gammasteunpunt (profiel Economie & Maatschappij) stellen ieder jaar drie prijzen beschikbaar voor de beste profielwerkstukken van het schooljaar.

Juryrapport

Tijdens de feestelijke uitreiking werden de geldprijzen uitgereikt aan de makers van de beste werkstukken. Alle genomineerde leerlingen ontvingen bovendien een uitgebreid juryrapport en krijgen een publicatie in JONGgeleerd, het tijdschrift voor scholierenonderzoek van de RUG. Op de dag van de uitreiking gaven alle genomineerden een toelichting op hun werkstuk en werd onder hen bovendien de publiekswinnaar gekozen.

De jury, bestaande uit (wetenschappelijke) medewerkers van de RUG, middelbare schooldocenten en de prijswinnaars van vorig jaar, beoordeelde de werkstukken op: kwaliteit van vorm en inhoud, originaliteit van vorm en onderwerpskeuze en de formulering van de hoofdvraag.

Alfasteunpuntprijs

De prijs voor beste profielwerkstuk in de categorie Cultuur & Maatschappij ging naar Zoë Zernitz van het Thomas à Kempiscollege, te Zwolle. In haar profielwerkstuk onderzocht Zoë op bijzonder knappe wijze de tragedie van Oidipous. Zij vergeleek de originele tragedie van Sophocles met een toneelstuk, een opera, en een film. Bovendien maakte ze een eigen bewerking. Zo wist ze te achterhalen welke elementen in de Oidipous-tragedie ervoor zorgen dat het verhaal tijdloos is. De jury roemde het werkstuk om het gedegen onderzoek, de originele onderwerpkeuze en beschreef het als één van de hoogtepunten.

Jan Kommandeurprijs

De Jan Kommandeurprijs voor het beste bèta-profielwerkstuk werd gewonnen door Floor Osseweijer, Yvonne van Senten en Esther de Zeeuw van het Griftland College te Soest. De drie dames deden met behulp van fruitvliegjes onderzoek naar de negatieve effecten van vrouwelijke hormonen (uit anti-conceptiemiddelen) in het milieu op de groei en ontwikkeling van organismes. De leerlingen concludeerden dat er op verschillende punten een vervrouwelijking van de mannelijke fruitvliegjes te bespeuren was. De jury was vooral onder de indruk van de goede wetenschappelijke aanpak en de knappe conclusies en reflecties die de scholieren daaraan verbonden.

Jan Penprijs

De Jan Penprijs van het gammasteunpunt werd uitgereikt aan Lidewij Bergsma van het Drachtster Lyceum. In haar profielwerkstuk heeft Lidewij de genocide die in 1994 in Rwanda plaatsvond uitgebreid beschreven en er bovendien een aangrijpende documentaire bij gemaakt. Deze documentaire laat vanuit verschillende perspectieven zien wat er destijds in Rwanda gebeurd is en maakt duidelijk dat de internationale gemeenschap in deze kwestie toentertijd nalatig is geweest. Voor deze documentaire heeft Lidewij enkele toenmalige kopstukken geïnterviewd zoals oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk. De jury was zeer te spreken over het analyserend vermogen van Lidewij en de wijze waarop dit terugkwam in haar zeer professionele documentaire.

Noot voor de pers

Videofragment over de bijeenkomst van de genomineerden: www.rug.nl/scholieren/profielwerkstukken/wineenprijs

Alfasteunpunt: Saskia Visser/Abele Kamminga, tel. 050-363 5271, s.j.visser@rug.nl, a.kamminga@rug.nl

Bètasteunpunt: Renske de Jonge, tel. 050-363 7458, r.m.de.jonge@rug.nl

Gammasteunpunt: Karien Ballast, tel. 050-363 3390, k.ballast@rug.nl

Scholierenportal RUG: www.rug.nl/scholieren

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:32

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 17 april 2019

  Waarom bliksem vaak meermaals inslaat

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, slaat bliksem vaak meermaals in, maar de reden waarom een bliksemkanaal ‘hergebruikt’ wordt, is tot nu toe onopgehelderd. Recentelijk heeft een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Rijksuniversiteit...

 • 16 april 2019

  Na vier decennia nog altijd actief

  Op 29 maart hield het Zernike Institute of Advanced Materials een afscheidsymposium ter ere van Jeff de Hosson, hoogleraar Technische Natuurkunde. De Hosson ging eind 2018 met emeritaat, maar hij werkt door. Hij zit namelijk nog steeds vol nieuwe ideeën...