Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

EU-subsidie van 0,5 miljoen voor onderzoek: stimuleren of remmen banken economische groei?

06 april 2010

Economen weten te weinig over de wijze waarop de financiële sector van invloed is op de economie. Er is te weinig bekend over hoe financiële instellingen (banken, verzekeraars, etc.) bijdragen aan economische groei in andere sectoren. Is de financiële sector in Europa in staat om groei in de rest van de economie te stimuleren? En draagt financiële innovatie direct bij aan economische groei?

Onderzoekers van het Groningen Growth and Development Centre (GGDC) van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een EU-subsidie ontvangen om hier onderzoek naar te doen. Zij willen uitzoeken hoe de financiële sector bijdraagt aan economische groei en of financiële crises het groeipotentieel van landen aantasten. De resultaten van het onderzoek zullen beleidmakers een beter beeld geven van de kwaliteit van de bankensector en de noodzaak van nieuwe regelgeving.

Het onderzoek naar de rol van de financiële sector maakt deel uit van een groter Europees onderzoeksprogramma, dat zich richt op de rol van innovatie en concurrentie in de Europese dienstensector. Dit is van groot belang aangezien eerder onderzoek door het GGDC heeft laten zien dat de dienstensector een groot onbenut groeipotentieel heeft.

Samen met zeven andere Europese onderzoeksinstituten onderzoekt het GGDC vragen als: wat is het effect van soepeler regelgeving en toenemende concurrentie op productiviteit? Hoe innoveren bedrijven in de dienstensector? Slagen de gezondheidszorg en het onderwijs erin om gezondere en slimmere mensen te leveren? En krijgt de belastingbetaler ‘value for money’ of is er nog veel te verbeteren? Onderzoek naar deze vragen is cruciaal om de levensstandaard in Europa ook in de toekomst op peil te houden.

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd in het kader van het 7de Raamwerkprogramma van de Europese Commissie en wordt geleid door de Universiteit van Birmingham. Het onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt voor 485.000 euro gesubsidieerd en staat onder leiding van prof.dr. Marcel Timmer. Andere betrokken onderzoekers aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn Robert Inklaar, Michael Koetter, Aljar Meesters and Jan-Pieter Smits.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- prof.dr. Marcel Timmer, tel.: 050-363 3653, e-mail: m.p.timmer@rug.nl
- dr. Robert Inklaar tel.: 050-363 4838, e-mail: r.c.inklaar@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws