Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Alertheid

16 maart 2010

Alertheid bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Betrokken onderzoekers

Drs Vera Munde

Prof. dr Wied Ruijssenaars

Prof. dr Carla Vlaskamp

Het centrale onderwerp van deze studie is alertheid bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Door ouders en begeleiders wordt het begrijpen en meten van alertheid beschreven als belangrijke voorwaarde om effectieve opvoeding en ondersteuning aan personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen te kunnen bieden. Door middel van vier deelstudies worden factoren achterhaald die een positieve invloed hebben op alertheid bij beschreven groep personen en die in de literatuur beschreven staan (1), de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de 'Lijst Alertheid' wordt bepaald om alertheid bij deze groep personen te meten (2) en de relatie te onderzoeken tussen Snoezelen (multisensorische stimulatie, 3) en Basale Stimulatie (4) als vaak toegepaste behandelingsmethoden en de mate van alertheid bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Planning

Het onderzoek loopt van september 2007 tot en met augustus 2011. In de komende maanden wordt de deelstudie (3) over ‘alertheid en Snoezelen’ afgerond.

Betrokken praktijkpartners

  • Emiliusschool, Son en Breughel, Nederland
  • ’s Heerenloo, Ede-Wekerom, Nederland
  • Promens Care, Assen, Coevorden, Hoogeveen, Meppel, Nederland
  • Verschillende instellingen en scholen in België en Duitsland

Relevante literatuur

  • Guess, D., Roberts, S., Siegel-Causey, E., Ault, M., Guy, B. & Thompson, B. (1993). Analysis of behavior state conditions and associated environmental variables among students with profound handicaps. American Journal on Mental Retardation, 97, 634–653.
  • Mudford, O. C., Hogg, J. & Roberts, J. (1997). Interobserver agreement and disagreement in continuous recording exemplified by measurement of behavior state. American Journal on Mental Retardation, 102, 54–66.
  • Munde, V.S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A.J.J.M. & Nakken, H. (2009). Alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities: a literature review. Research in Developmental Disabilities, 30, 462-480.
  • Munde, V.S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A.J.J.M. & Nakken, H. (2009). Experts discussing “alertness in individuals with PIMD”: A concept mapping procedure. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 21, 263-277.)
  • Munde, V.S., Vlaskamp, C., Ruijssenaars, A.J.J.M. & Nakken, H. (in press). Determining alertness in individuals with profound intellectual and multiple disabilities: the reliability of an observation list. Education and Training in Developmental Disabilities.
Laatst gewijzigd:29 juni 2016 12:14

Meer nieuws