Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Induction, isolation and characterization of a hydroxyproline rich glycoprotein in pearl millet for protection against downy mildew disease

26 maart 2010

Promotie: dhr. S. Neerakkal, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Induction, isolation and characterization of a hydroxyproline rich glycoprotein in pearl millet for protection against downy mildew disease

Promotor(s): prof.dr. J. Hille

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Sujeeth Neerakkal, tel. 050-363 2325, e-mail: s.neerakkal@rug.nl

Parelgierst met elicitoren beschermen tegen valse meeldauw

Parelgierst is een zeer belangrijk graangewas dat voornamelijk in Afrika en India wordt verbouwd en geconsumeerd. De grootste bedreiging van het gewas is infectie door valse meeldauw, veroorzaakt door de pathogene oomyceet Sclerospora graminicola. Promovendus Sujeeth Neerakkal onderzocht welke rol een specifiek eiwit, geheten Hydroxyproline-rijk glyco-proteïne (HRGP), speelt in het defensiemechanisme van het gewas tegen valse meeldauw.

HRGP behoort tot een klasse van eiwitten die in de celwand van planten wordt aangetroffen. Neerakkal isoleerde en bestudeerde het eiwit, het boodschapper-RNA en het gen dat in parelgierst voor HRGP codeert. Infectie met valse meeldauw resulteerde in een ophoping van HRGP in parelgierst. Onder laboratoriumcondities (in vitro) kon zij aantonen dat het HRGP kruisverbindingen aangaat en daarmee een hecht netwerk vormt. Verondersteld wordt dat de vorming van een dergelijk HRGP netwerk in de celwanden van parelgierst, de plant fysiek ontoegankelijk maakt voor het pathogeen.

Verder vond hij dat zaad van parelgierst dat behandeld was met zogeheten elicitoren (specifieke aanvalsstoffen), een verhoging van het HRGP-niveau te zien gaf. Een verhoogde resistentie van parelgierst tegen valse meeldauw kan dus worden verkregen door de zaden te behandelen met elicitoren. De verkregen resultaten en inzichten zijn van groot belang voor het beheersen van valse meeldauwinfecties van parelgierst. Daarnaast kunnen biotechnologische toepassingen, zoals genetische modificaties voor een toegenomen HRGP-gehalte, leiden tot een parelgierst met een verhoogde resistentie tegen valse meeldauw.

Sujeeth Neerakkal (India, 1978) studeerde biotechnologie aan de universiteit van Mysore in India, waar hij tevens het promotieonderzoek startte dat hij afrondde aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de afdeling Moleculaire biologie van planten. Als postdoc blijft hij verbonden aan de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...