Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek naar verborgen netwerken in economisch domein

09 maart 2010

Er zijn vele vormen van onderlinge afhankelijkheid in het economische domein. Zo zijn er ‘aandeelhouder-interlocks’, wat wil zeggen dat bedrijven wederzijds aandelen in elkaar hebben (ook wel ‘cross-ownerships’ genaamd), allerlei (in)formele sociale netwerken tussen personen die actief zijn in het bedrijfsleven en productieverbanden tussen bedrijfstakken. Promovendus Umed Temurshoev onderzocht dergelijke verbanden, die vaak niet zichtbaar zijn, terwijl ze een belangrijke factor in functioneren van de economie kunnen zijn. Daarbij richtte hij zich zowel op het niveau van bedrijven, van individuen als van economische sectoren.

Passief aandeelhouderschap tussen bedrijven kan verborgen samenwerking in de hand werken, informatie die belangrijk is voor antimededingingsautoriteiten. Bovendien kan kennis van indirecte aandeelhoudersverbanden, naast het directe aandelenbezit, een heel ander beeld geven van de werkelijke eigendomsverdeling. Tot slot kan het dienstig zijn een selectie van actoren in het totale netwerk van individuen of ondernemingen te identificeren, om hun belang voor functioneren van het netwerk te kwantificeren. Met zo’n methode kan een sleutelgroep, zoals innovatoren, opgespoord worden, maar ook bijvoorbeeld criminelen.

Umed Temurshoev (Tadzjikistan, 1980) studeerde economie. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoekschool SOM en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Temurshoev promoveert op 18 maart 2010 (14.45 uur) tot doctor in de economie en bedrijfskunde bij prof.dr. H.W. Dietzenbacher. De titel van het proefschrift luidt: Interdependencies. Essays on cross-shareholdings, social networks, and sectoral linkages. Hij is nu docent-onderzoeker bij de afdeling International Economics and Business van de RUG. 

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:54
printView this page in: English

Meer nieuws