Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Interdependencies. Essays on cross-shareholdings, social networks, and sectoral linkages

18 maart 2010

Promotie: dhr. U. Temurshoev, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Interdependencies. Essays on cross-shareholdings, social networks, and sectoral linkages

Promotor(s): prof.dr. H.W. Dietzenbacher

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Contact: Umed Temurshoev, tel. 050-363 3675, e-mail: u.temurshoev@rug.nl

Verborgen samenhangen in de economie

Er zijn vele vormen van onderlinge afhankelijkheid in het economische domein. Zo zijn er ‘aandeelhouder-interlocks’, wat wil zeggen dat bedrijven wederzijds aandelen in elkaar hebben (ook wel ‘cross-ownerships’ genaamd), allerlei (in)formele sociale netwerken tussen personen die actief zijn in het bedrijfsleven en productieverbanden tussen bedrijfstakken. Promovendus Temurshoev onderzocht dergelijke verbanden, die vaak niet zichtbaar zijn, terwijl ze een belangrijke factor in functioneren van de economie kunnen zijn. Daarbij richtte hij zich zowel op het niveau van bedrijven, van individuen als van economische sectoren. Passief aandeelhouderschap tussen bedrijven kan verborgen samenwerking in de hand werken, informatie die belangrijk is voor antimededingingsautoriteiten. Bovendien kan kennis van indirecte aandeelhoudersverbanden, naast het directe aandelenbezit, een heel ander beeld geven van de werkelijke eigendomsverdeling. Tot slot kan het dienstig zijn een selectie van actoren in het totale netwerk van individuen of ondernemingen te identificeren, om hun belang voor functioneren van het netwerk te kwantificeren. Met zo’n methode kan een sleutelgroep, zoals innovatoren, opgespoord worden, maar ook bijvoorbeeld criminelen.

Umed Temurshoev (Tadzjikistan, 1980) studeerde economie. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de onderzoekschool SOM en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Hij is nu docent-onderzoek bij de afdeling International Economics and Business van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws