Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

'Zo zijn we niet getrouwd': religie, natuurwetenschap en de radicalisering van de moderniteit

16 maart 2010

Oratie: dhr. prof.dr. C.K.M. von Stuckrad, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: 'Zo zijn we niet getrouwd': religie, natuurwetenschap en de radicalisering van de moderniteit

Leeropdracht: Religiewetenschap

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:17

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...