Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

'Zo zijn we niet getrouwd': religie, natuurwetenschap en de radicalisering van de moderniteit

16 maart 2010

Oratie: dhr. prof.dr. C.K.M. von Stuckrad, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: 'Zo zijn we niet getrouwd': religie, natuurwetenschap en de radicalisering van de moderniteit

Leeropdracht: Religiewetenschap

Faculteit: Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:17

Meer nieuws