Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Peri-urban planning in Indonesia. Contexts, approaches and institutional capacity

11 maart 2010

Promotie: dhr. D. Hudalah, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Peri-urban planning in Indonesia. Contexts, approaches and institutional capacity

Promotor(s): prof.dr.ir. G.J.J. Linden

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Contact: Delik Hudalah, d.hudalah@rug.nl

Peri-urbanisatie in Indonesië beschreven

Promovendus Delik Hudalah probeert antwoord te geven op nieuwe, groeiende problemen met betrekking tot snelle en onvoorziene fysieke veranderingen, ruimtelijke scheidslijnen, sociale uitsluiting, maatschappelijke conflicten en institutionele versnippering in peri-urbane gebieden - overgangszones tussen steden en platteland. Allereerst schetst hij de institutionele context van peri-urbanisatie en ruimtelijke ordening in Oost-Azië en in het bijzonder in Indonesië. De nadruk ligt daarbij op de impact van de wereldeconomie, neoliberalisering en landelijke institutionele regelingen op peri-urbane transformatie en planning, het bestuurssysteem en de bestuurspraktijk. Hudalah gebruikt benaderingen vanuit netwerken, discours en de optiek van gelijke kansen om vat te krijgen op hoe om te gaan met de institutionele krachten, en dan vooral vanuit een sociologisch en institutioneel perspectief. Elke benadering wordt uitgewerkt om te komen tot een kader waarmee institutionele capaciteit kan worden vergroot, om te begrijpen hoe bij het plannen rekening kan worden gehouden met de peri-urbane vraagstukken en een bijdrage kan worden geleverd aan verbetering van de bestuurscapaciteit, gezien het onvermogen van de bestaande institutionele praktijk in dezen. Empirisch beschreven casussen van urbane en milieugerelateerde conflicten in Noord-Bandung (North Bandung Area) gebruikt hij om de conceptuele kaders te verduidelijken.

Delik Hudalah (Indonesië, 1982) studeerde Environmental and infrastructure planning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Hudalah werkt als docent aan de School of Architecture, Planning and Policy Development, Bandung Institute of Technology.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...