Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het paradigma van de zorg: EGO-systeem of ECO-systeem?

02 maart 2010

Oratie: dhr. prof.dr. E. Heineman, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Het paradigma van de zorg: EGO-systeem of ECO-systeem?
Leeropdracht: Chirurgie
Faculteit: Medische Wetenschappen

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:13

Meer nieuws