Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen krijgt 2,7 miljoen EU-subsidie voor Europees netwerk wetenschapswinkels

24 maart 2010

De Europese Commissie stelt 2,7 miljoen euro ter beschikking aan de Science & Society Groep van de Rijksuniversiteit Groningen voor het versterken van het Europese netwerk van wetenschapswinkels. Hiermee wil de Commissie burgers meer betrekken bij wetenschappelijk onderzoek.

Via wetenschapswinkels kunnen maatschappelijke organisaties, zoals buurtgroepen of verenigingen, onderzoek laten uitvoeren door studenten onder begeleiding van hoogleraren, zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. Dit van oorsprong Nederlandse idee vindt inmiddels wereldwijd navolging. Ook de universiteit van Cambridge begon er onlangs mee.

De Europese Commissie steunt wetenschapswinkels al tien jaar vanuit haar Science in Society programma, maar nog nooit was de subsidie zo hoog als nu. Het project start op 1 mei 2010 en duurt vier jaar. De totale omvang is 3,1 miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen subsidie.

Meer maatschappelijke invloed

In het project zullen debatten over wetenschap worden gekoppeld aan het onderzoek van wetenschapswinkels. 'Op die manier kunnen dergelijke debatten meer worden dan alleen maar woorden', zegt dr. Henk Mulder van de Groningse Science & Society Groep. 'Uitkomsten van een debat kunnen tot verschillende onderzoeksvragen leiden, die dan via het netwerk van wetenschapswinkels onderzocht worden. Op die manier wordt het voor maatschappelijke organisaties interessanter zich in een debat te mengen; ze krijgen invloed op de onderzoeksagenda.'

De antwoorden op de vragen kunnen in volgende debatrondes (zoals tijdens Science Week in Cambridge) of online (zoals op Kennisdebat op de RUG-website) teruggekoppeld worden en leiden tot vervolgvragen. Mulder: 'Zo wordt door universiteit en maatschappij samen kennis ontwikkeld. Voor de universiteiten is dit ook een manier om hun maatschappelijke betrokkenheid te laten zien; ze kunnen heel direct inspelen op vragen van belastingbetalende burgers.'

Project

In het project werken 26 partners (wetenschapswinkels, maatschappelijke organisaties, universiteiten en een onderzoeksfinancier) uit 17 landen samen. Het project omvat ondermeer:
- het oprichten of verder uitbouwen van wetenschapwinkels in tien Europese steden (dit om de toegenomen hoeveelheid vragen te kunnen beantwoorden);
- een onderzoek van de Zweedse Research Council naar de vraag hoe onderzoeksfinanciers meer wetenschapswinkelprojecten kunnen steunen;
- de oprichting van een Europese debatsite;
- het organiseren van twee grote internationale conferenties.
Daarnaast worden studies gedaan naar het evalueren en optimaliseren van werkprocessen en de impact van de diverse wetenschapswinkels.

Op een aantal terreinen zal met maatschappelijke organisaties heel direct worden gewerkt aan het opstellen van een Europese onderzoeksagenda; bijvoorbeeld rond onderzoek naar huiselijk geweld.

De Rijksuniversiteit Groningen vervult al jaren een voortrekkersrol op het gebied van de internationalisering van wetenschapswinkels. Mulder ondersteunde van 1998-2005 de oprichting van milieuwinkels in Roemenië, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook leidde hij eerdere deelprojecten van de EU en ondersteunde hij recent een aantal Britse universiteiten, zoals die van Belfast en Cambridge. De laatste begon in 2008 met Groningse steun haar Community Knowledge Exchange.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Henk Mulder, coördinator van de Bèta Wetenschapswinkel Rijksuniversiteit Groningen en  projectleider van PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society)

De Bèta Wetenschapswinkel is een onderdeel van Science & Society Group (SSG) van het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG.

Zie ook:
www.rug.nl/wewi
www.scienceshops.org
Het Science in Society Programma van de EU: http://ec.europa.eu/research/science-society/

Partners:
Nederland: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Wageningen;
België: Vrije Universiteit Brussel;
Duitsland: Wissenschaftsladen Bonn, Wissenschafts und Technologie Transfer Zittau;
UK: Queen’s University Belfast, University of Cambridge, University of Glamorgan;
Ierland: University College Cork, Dublin Institute of Technology, Dublin City University;
Frankrijk: Fondation Sciences Citoyennes – Paris, University of Lyon, Association pour le développement d'une recherche citoyenne active – Grenoble;
Spanje: Universitat Rovira I Virgili – Taragona;
Italie: Universita degli Studi di Sassari;
Zweden: Vetenskapsradet (Swedish Research Council) – Stockholm;
Noorwegen: Universitetet i Stavanger;
Denemarken: Danmarks Tekniske Universitet – Lyngby;
Estland: Institute of Baltic Studies – Tartu;
Griekenland: Technical University of Crete;
Roemenië: Universitatea Politehnica din Bucuresti;
Hongarije: Science Shop at Environmental Social Sciences Research Group - Budapest;
Cyprus: European University – Nicosia;
Israel: The Heschel Center for Environmental Learning and Leadership – Tel Aviv

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 20 februari 2019

  De ongebruikelijke erfelijkheid van telomeerlengte

  Bij de overerving van telomeerlengte spelen epigenetische effecten een belangrijke rol. Zeker een derde van de overerving is epigenetisch van aard. Dat concluderen Groninger onderzoekers, die voor het eerst een schatting van dit fenomeen konden maken...

 • 19 februari 2019

  Nanoporiën maken massaspectrometer voor eiwitten mogelijk

  RUG-onderzoekers hebben nanoporiën ontwikkeld waarmee ze direct de massa van kleine eiwitjes (peptiden) kunnen meten. Een artikel over deze ontdekking is op 19 februari jl. gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

 • 15 februari 2019

  Groningse ingenieurs studeren straks af in Drachten

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) start in het collegejaar 2019-2020 met een masteropleiding Mechanical Engineering; oftewel werktuigbouwkunde. Prof. dr. ir. Jacquelien Scherpen, voorzitter van het Groningen Engineering Center (GEC) noemde het eerder...