Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Eicelopbrengst IVF voorspelt succesvolle afloop zwangerschap

17 maart 2010

De hoeveelheid gevonden eicellen bij een IVF-behandeling heeft een voorspellende waarde voor de kans op een miskraam of een chromosomaal afwijkende zwangerschap. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van klinisch geneticus in opleiding Maaike Haadsma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haadsma onderzocht de afname aan eicelhoeveelheid en eicelkwaliteit naarmate vrouwen ouder worden. Zij promoveert 24 maart 2010 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland voor het eerst moeder worden is de afgelopen dertig jaar gestegen van ruim 24 jaar in de jaren 1970 tot ruim 29 jaar nu. Op latere leeftijd hebben vrouwen echter een kleinere kans om zwanger te worden en als ze zwanger worden krijgen ze vaker een miskraam. Bovendien is de kans op een kind met een chromosomale afwijking groter. Dit fenomeen wordt reproductieve veroudering genoemd.

Afname kwaliteit en kwantiteit

Reproductieve veroudering wordt veroorzaakt door een afname van de hoeveelheid en kwaliteit van de eicellen en leidt uiteindelijk tot de menopauze. De afname in eicelkwaliteit wordt veroorzaakt door een toename in delingsfouten, waardoor eicellen ontstaan met een chromosoom te veel of te weinig. Het is onbekend of de afname in eicelkwantiteit ook samenhangt met de afname in eicelkwaliteit. Als dit zo is, dan heeft de gemeten eicelvoorraad van een vrouw wellicht voorspellende waarde voor haar kans op een zwangerschap, miskraam of chromosomaal afwijkend kind.

Eicelopbrengst bij IVF

Klinisch geneticus in opleiding Maaike Haadsma onderzocht verschillende methodes om eicelvoorraden te meten. Zij bekeek onder andere gegevens van ruim 1800 vrouwen die zwanger waren geworden na een IVF-behandeling. Bij IVF rijpen door toediening van hormonen meerdere eicellen tegelijkertijd uit. Haadsma wilde weten of het aantal eicellen dat bij IVF-behandeling wordt verkregen (eicelopbrengst), een voorspeller is voor een succesvolle afloop van de zwangerschap. Zij ontdekte dat dit inderdaad zo bleek te zijn: bij een hoge eicelopbrengst bij IVF is de kans op een levend geboren kind zonder chromosoomafwijking groter.

Eicelvoorraadtesten

Haadsma ontdekte ook dat andere reguliere testen die de eicelvoorraad bepalen, zoals hormonale en echoscopische eicelvoorraadtesten, geen voorspeller zijn voor een succesvolle zwangerschap. Wellicht geven de eicelvoorraadtesten de werkelijke hoeveelheid eicellen onvoldoende goed weer.

Curriculum vitae

Maaike Haadsma (Haren, 1978) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichte haar onderzoek bij de afdeling Obstetrie en Gynaecologie van het UMCG. Nu is zij klinisch geneticus in opleiding op de afdeling Genetica. De volledige titel van haar proefschrift luidt: Female reproductive ageing: the clinical relation between oocyte quantity and oocyte quality. Promotor is prof.dr. M.J. Heineman, co-promotor dr. A. Hoek.

Noot voor de pers

Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 22 juni 2018

  Minder eiwit in urine vertraagt nierfunctieachteruitgang bij kinderen

  Een behandeling met bloeddrukverlagende medicatie bij kinderen met chronisch nierfalen verlaagt de eiwituitscheiding in hun urine. Hierdoor hebben de kinderen een minder grote kans op verslechtering van hun aandoening. Dit blijkt uit onderzoek van dr...

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 15 juni 2018

  Verslavingszorginstellingen moeten patiënten screenen op ADHD

  Verslavingszorginstellingen moeten patiënten screenen op ADHD Instellingen die verslavingszorg aanbieden, doen er verstandig aan om patiënten direct bij intake te screenen op ADHD. Dat vindt promovendus en psychiater in opleiding Katelijne van Emmerik-van...