Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Sterrenkijkdagen in de Blaauw sterrenwacht

09 maart 2010

Op 19 en 20 maart worden voor de 34ste keer de nationale sterrenkijkdagen gehouden. Samen met de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is het Kapteyn instituut van de Rijksuniversiteit Groningen gastheer van de kijkavonden, die plaatsvinden in de Blaauw sterrenwacht bovenop de Bernoulliborg op het Zernikecomplex.

Op de sterrenkijkdagen staat de maan in het eerste kwartier. Bij goed weer zullen ook de planeten Mars, Saturnus en Venus fraai aan de hemel zichtbaar zijn. Zowel bij goed als bij slecht weer is er een binnenprogramma, waarin bezoekers kennis kunnen maken met het nieuwe, opblaasbare planeterium. Bovendien zijn er lezingen en kleine demonstratieproefjes over infraroodsterrenkunde.

Leden van de Groninger Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde zijn op de avonden aanwezig om bezoekers de weg te wijzen aan het firmament. Er staan kijkers opgesteld en natuurlijk kunnen belangstellenden ook meer te weten komen over de activiteiten van de vereniging. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- Reynier Peletier, Blaauw sterrenwacht  050-363 4073, peletier astro.rug.nl
- Theo Jurriens, 06-53 81 69 59, t.a.jurriens rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws