Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Uitreiking Aletta Jacobs Prijs 2010 aan Neelie Kroes

03 maart 2010

Op 8 maart 2010 reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobs Prijs uit aan mw. drs. Neelie Kroes. Zij krijgt de prijs vanwege de grote maatschappelijke draagwijdte van haar werk en de evidente voorbeeldfunctie die zij vervult op soms unieke en vaak machtige posities. Kroes spreekt vrouwen van meerdere generaties aan en vervult, vooral de laatste jaren, op opvallende en effectieve wijze een positieve voortrekkersrol op het gebied van de vrouwenemancipatie. Daarmee handelt zij in de geest van Aletta Jacobs. De uitreiking vindt plaats op maandag 8 maart 2010 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Juryrapport

In haar rapport zegt de jury grote bewondering te hebben voor de indrukwekkende wijze waarop Neelie Kroes carrière heeft gemaakt, voor de grote resultaten die ze op haar naam heeft staan en voor het feit dat ze vaak de eerste vrouw op de plek was. Ze heeft zich lange tijd niet beziggehouden met feminisme of emancipatie. Ze liet zich leiden door haar wens om als vrouw voldoende keuzevrijheid te hebben en niet afhankelijk te zijn. Dat was voor haar een kwestie van mouwen opstropen. Pas op latere leeftijd, als één van de machtigste vrouwen van Europa, schaart ze zich achter het gedachtegoed van het feminisme. Ze is een voorstander van extra kansen voor vrouwen in het arbeidsproces. Vrouwenquota zijn wat haar betreft niet uit weelde geboren, maar nodig om de man-vrouw verhouding beter in balans te krijgen.

Neelie Kroes (Rotterdam, 1941) is Eurocommissaris Digitale Agenda. Zij studeerde economie aan de Economische Hogeschool Rotterdam, de huidige Erasmus Universiteit. Zij was onder meer lid van de Tweede Kamer, staatssecretaris van verkeerszaken in het eerste kabinet Van Agt en minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Lubbers I en Lubbers II , president van businessschool Nyenrode, tegenwoordig Nyenrode Business Universiteit en Eurocommissaris Mededinging.

Neelie Kroes staat al enkele jaren in de Forbes-lijst van de 100 machtigste vrouwen ter wereld. Ze heeft onderscheidingen ontvangen als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast ontving zij vele prijzen, waaronder de Machiavelliprijs in 2007 voor de manier waarop zij wars van populisme haar werk in Europa in duidelijke termen aan een breed publiek weet over te brengen.

Debat

Voorafgaand aan de uitreiking van de Aletta Jacobs Prijs vinden twee debatten plaats onder de titel ‘I’m proud to be quota-ed’. De deelnemers gaan in op de voors en tegens van het voorkeursbeleid dat sommige organisaties hanteren met betrekking tot het aantrekken van vrouwen op topposities. Deelnemers aan het eerste debat zijn Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociologie, Universiteit Utrecht en Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen. Het tweede debat wordt gevoerd door Loek Hermans (MKB-Nederland), Jan Nooitgedagt (CFO Aegon NV) en Mirjam Sijmons (hoofddirectie ANWB en voorzitter WOMEN Inc.)
Cunera van Selm, presentator RTV Noord, leidt de debatten. Sybilla Dekker, oud-minister VROM en voorzitter Taskforce naar de Top sluit het eerste onderdeel van de middag af.

De titel van het debat verwijst naar een uitspraak van Kroes die zij deed in 2004, toen zij Eurocommissaris werd. Op de vraag van een journalist wat zij vond van het feit dat zij op basis van voorkeursbeleid Eurocommissaris was geworden, antwoordde zij: ‘I’m proud to be quota-ed’.

Prijsvraag

Na de opening door rector magnificus Frans Zwarts start het programma van de uitreiking met een presentatie van leerlingen van het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand. Zij zijn de winnaars van een prijsvraag van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De prijsvraag is een voortzetting van de Aletta Jacobsprijs van Hoogezand-Sappemeer, waarmee de gemeente het gedachtegoed van een prominent inwoonster levend wil houden.

Jury

De jury bestond uit de volgende leden: mw. prof.dr.ir. C.J. Weeda (voorzitter), mw.drs. J.M. Dam (secretaris), prof.dr. E. Bleumink, drs. J.M.F. Borg, mw.prof.dr. G. Lycklama à Nijeholt, mw.mr. Y. P. van Mastrigt, mw.prof.dr. J.I. Stoker, mw.prof.dr. E.G.E. de Vries.

Noot voor de pers

Aanmelding gewenst, via communicatie@rug.nl of (050) 363 5445
Meer informatie: mw.drs. J.M. Dam, tel. (050) 363 5435, e-mail j.m.dam@rug.nl

Tijdens de pauze (15.30 uur) is er voor journalisten gelegenheid om vragen te stellen.

Programma
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstr. 5, Groningen
13.30 uur: Welkom en inloop

14.00 uur: Debat ‘I’m proud to be quota-ed’, onder leiding van Cunera van Selm, presentator RTV Noord
- Opening door prof.dr. Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
- Interview met Neelie Kroes
- Debat tussen Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociologie, Universiteit Utrecht en Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen
- Debat tussen Loek Hermans, MKB-Nederland, Jan Nooitgedagt, CFO Aegon NV en Mirjam Sijmons, hoofddirectie ANWB en voorzitter WOMEN Inc.
- Afsluiting door Sybilla Dekker, oud-minister VROM en voorzitter Taskforce Talent naar de Top

15.30 uur: Pauze

16.00 uur: Uitreiking Aletta Jacobs Prijs
- Opening door prof.dr. Frans Zwarts, Rector Magnificus, Rijksuniversiteit Groningen
Optreden winnaars van de Aletta Jacobs Prijs van de gemeente Hoogezand-Sappemeer
- Juryrapport door prof.dr ir. Iteke Weeda, voorzitter van de jury
- Uitreiking Aletta Jacobs Prijs door prof.dr. Frans Zwarts
- Dankwoord door Neelie Kroes
- Muzikaal optreden Lydia de Vries met pianist

17.15 uur: Receptie

Laatst gewijzigd:30 november 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws