Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Masterstudenten Van Emmerik, Sjouke en Zents in NJB: Nederlandsche Bank aansprakelijk voor gevolgen DSB debâcle

26 februari 2010

In hun artikel in het Nederlands Juristenblad onder de titel ‘Kan ook de scheidsrechter een rode kaart krijgen?’ onderzoeken Bart-Jaap van Emmerik, Daniël Sjouke en Jasper Zents of de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten vanwege falend toezicht aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van het faillissement van DSB Bank.

Zij komen tot de conclusie dat DNB vanwege het niet ingrijpen op diverse momenten waarop dat noodzakelijk was, zodanig haar zorgplicht heeft geschonden, dat zij aansprakelijk is te achten. Daarbij spelen volgens de auteurs de lessen die DNB had moeten trekken uit het faillissement van Van der Hoop mede een rol.

Wat de AFM betreft komen de schrijvers tot een andere conclusie: gezien haar rol als toezichthouder en de rechtspraak van de Hoge Raad kan de AFM niet met succes aansprakelijk worden gesteld.

De auteurs bespreken ook nog de oproep van Pieter Lakeman aan de rekeninghouders van DSB Bank om de tegoeden op te vragen. Zij beoordelen die oproep weliswaar als 'ongehoord', maar menen dat onvoldoende grond is om tot aansprakelijkheid van Lakeman te kunnen concluderen.

De schrijvers zijn masterstudenten rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hun artikel is een bewerking van een paper, geschreven in het kader van het seminaar Corporate Litigation. Het artikel is verschenen in aflevering 8 van het NJB van 26 februari 2010, pagina's 479-483.
Laatst gewijzigd:27 januari 2020 10:10

Meer nieuws