Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Een echte Overijsselschman. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving

25 februari 2010

Promotie: dhr. K. Tippe, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Een echte Overijsselschman. Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874): burger, bestuurder en historicus in een rurale omgeving
Promotor(s): prof.dr. M.G.J. Duijvendak, prof.dr. D.J. Wolffram
Faculteit: Letteren
Contact: Klaas Tippe, tel. 0577-492455 (thuis), e-mail: ktippe@kliksafe.nl

Ebbinge Wubben: burger, bestuurder en historicus uit Staphorst

Frederik Allard Ebbinge Wubben (1791-1874) was actief op verschillende terreinen: als burger, lid van commissies en genootschappen, burgemeester en gemeentesecretaris van de gemeente Staphorst, waterschapsbestuurder, notaris, liberaal lid van Provinciale Staten en historicus. Zijn staat van dienst was voor Thorbecke reden hem als een ‘echte Overijsselschman’ te typeren.

De centrale vraag van het proefschrift is: hoe stond F.A. Ebbinge Wubben als plattelandsnotabele in de eerste helft van de negentiende eeuw in zijn omgeving? Het begrip omgeving dient zowel letterlijk als figuurlijk genomen worden. Het gaat om Staphorst, de regio en de provincie, maar ook om de netwerken en de organisaties waarin Ebbinge Wubben actief was. Het onderzoek biedt inzicht in het denken over burgerschap en geschiedschrijving en in bestuurlijke transformatieprocessen in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Ebbinge Wubben was een plattelandsburger, die zich ontwikkelde tot een vermogend familiehoofd. De verlichte burger en bestuurder was Ebbinge Wubben actief in een bijzondere omgeving. In de gemeente Staphorst begeleidde hij op behendige wijze de overgang van corporatisme naar bestuurlijke centralisatie. In kerk en onderwijs botste hij met orthodox-protestantse inwoners. Door zijn vele functies gaf Ebbinge Wubben mede vorm aan de ‘civil society’ op het Overijsselse platteland. Hij was een vruchtbare historicus uit de periode voor de verwetenschappelijking toen de geschiedschrijving vooral werd beoefend door geïnteresseerde ‘Bildungsbürger’. Vanaf 1840 participeerde Ebbinge Wubben in het Overijssels liberalisme.

Klaas Tippe (Meppel, 1972) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de sectie geschiedenis van de Faculteit der Letteren van de RUG. Tippe werkt als docent bij de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Apeldoorn. Het proefschrift verschijnt op termijn ook als handelseditie bij uitgeverij De IJsselacademie in Kampen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws