Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Individual approach towards optimal oral anticoagulation

17 februari 2010

Promotie: dhr. N.J.G.M. Veeger, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Proefschrift: Individual approach towards optimal oral anticoagulation
Promotor(s): prof.dr. J.C. Kluin-Nelemans, prof.dr. L. Hillege
Faculteit: Medische Wetenschappen

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:16

Meer nieuws