Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Symposium over Europa sinds Lissabon op 25 januari 2010

25 januari 2010

Lunchbijeenkomst “Europa sinds Lissabon. Gedeeld recht, bestuur, democratie”. Symposium bij de verschijning van het eerste post-Lissabon handboek, de derde, herschreven, druk van Europees Recht - Algemeen Deel onder redactie van W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden.

Datum: 25 januari 2010, 1200-1430

Plaats: Rijksuniversiteit Groningen Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44

Programma

11.30-12.00 Ontvangst, met koffie

12.00-12.05 Welkom door prof. mr. J.H. Jans, hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen

12.05-12.25 Inleiding prof. mr. W.T. Eijsbouts, hoogleraar Europees Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam: Gedeeld recht, bestuur, democratie

12.25-12.30 Overhandiging van het “eerste” exemplaar Europees Recht - Algemeen Deel aan mr. C.W.A. Timmermans, rechter Hof van Justitie en voormalig hoogleraar Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen

12.30-12.45 Commentaar mr. C.W.A. Timmermans

12.45-13.00 Vragen en discussie

13.00-13.15 Mr. H.H.B. Vedder, universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen: Gedeelde rechtsorde en het mededingingsrecht en presentatie van Mededingingsrecht - Beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht (mr. J.F. Appeldoorn, mr. H.H.B. Vedder)

13.15-13.30 prof. mr. J.W. van de Gronden, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit: Gedeelde rechtsorde en de interne markt

13.30-13.45 Dr. J.W. Sap, universitair hoofddocent Vrije Universiteit: Gedeelde publieke en private belangen

13.45-14.00 Prof. dr. R.C. Tobler, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Basel en aan de Universiteit Leiden: Gedeelde rechtsorde en het Europees burgerschap

14.00-14.30 Vragen en discussie

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Registratie uitsluitend via email aan j.h.jans@rug.nl

Voor broodjes wordt gezorgd.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:18

Meer nieuws

 • 21 april 2019

  Gerhard Hoogers over Venezolaanse vluchtelingen en mensenrechten op Curaçao en Aruba

  In Nederlands grootste buurland Venezuela voltrekt zich een economische en humanitaire crisis. Hyperinflatie, tekorten aan voedsel en water, en medicijnen zijn amper meer te verkrijgen. Steeds meer Venezolanen vluchten naar onze Caribische rijksdelen...

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...