Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Symposium over Europa sinds Lissabon op 25 januari 2010

25 januari 2010

Lunchbijeenkomst “Europa sinds Lissabon. Gedeeld recht, bestuur, democratie”. Symposium bij de verschijning van het eerste post-Lissabon handboek, de derde, herschreven, druk van Europees Recht - Algemeen Deel onder redactie van W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal en L.A.J. Senden.

Datum: 25 januari 2010, 1200-1430

Plaats: Rijksuniversiteit Groningen Grote Vergaderzaal, Oude Boteringestraat 44

Programma

11.30-12.00 Ontvangst, met koffie

12.00-12.05 Welkom door prof. mr. J.H. Jans, hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen

12.05-12.25 Inleiding prof. mr. W.T. Eijsbouts, hoogleraar Europees Constitutioneel Recht aan de Universiteit van Amsterdam: Gedeeld recht, bestuur, democratie

12.25-12.30 Overhandiging van het “eerste” exemplaar Europees Recht - Algemeen Deel aan mr. C.W.A. Timmermans, rechter Hof van Justitie en voormalig hoogleraar Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen

12.30-12.45 Commentaar mr. C.W.A. Timmermans

12.45-13.00 Vragen en discussie

13.00-13.15 Mr. H.H.B. Vedder, universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen: Gedeelde rechtsorde en het mededingingsrecht en presentatie van Mededingingsrecht - Beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht (mr. J.F. Appeldoorn, mr. H.H.B. Vedder)

13.15-13.30 prof. mr. J.W. van de Gronden, hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit: Gedeelde rechtsorde en de interne markt

13.30-13.45 Dr. J.W. Sap, universitair hoofddocent Vrije Universiteit: Gedeelde publieke en private belangen

13.45-14.00 Prof. dr. R.C. Tobler, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Basel en aan de Universiteit Leiden: Gedeelde rechtsorde en het Europees burgerschap

14.00-14.30 Vragen en discussie

 

Het aantal plaatsen is beperkt. Registratie uitsluitend via email aan j.h.jans rug.nl

Voor broodjes wordt gezorgd.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:18

Meer nieuws