Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Drug safety in patients with psychotic disorders

08 januari 2010

Promotie: mw. S.G. Schorr, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Drug safety in patients with psychotic disorders

Promotor(s): prof.dr. J.R.B.J.Brouwers

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Susanne Schorr, tel. 00 49 176 4133 8-71, e-mail: susanneschorr@yahoo.de

Antipsychoticum met een lagere kans op gewichtstoename biedt kansen

Susanne Schorr deed onderzoek naar de medicatieveiligheid bij psychotische aandoeningen. Aanleiding was dat het voorschrijven van medicatie in de praktijk vaak niet op rationeel voorschrijfgedrag gebaseerd lijkt te zijn. Ook bleek dat veel patiënten aan lichamelijke aandoeningen lijden. Deze mensen vertonen vaak symptomen die bekende bijwerkingen zijn van de voorgeschreven medicijnen.

In het proefschrift wordt met name gekeken naar bijwerkingen die cardiovasculaire en metabole risico's met zich meebrengen. Onderzocht werd een Nederlandse groep patiënten met psychotische aandoeningen, waarin het zogenaamde metabool-syndroom (dikker worden van de medicijnen) ongeveer even vaak voorkwam als in andere Europeese landen. Een behandeloptie is het aanpassen van de medicatie. Het voorschrijven van een antipsychoticum met een lagere kans op gewichtstoename, leidde bij bepaalde patienten tot significante gewichtsreductie. De promovenda pleit ervoor de voor- en nadelen van verschillende behandelopties verder te onderzoeken, zodat een effectief preventieprogramma kan worden opgezet. Ook zou de methodologie voor het inschatten van het cardiovasculaire risico moeten worden verbeterd. Het onderzoek laat zien, dat artsen de cardiovasculaire risico's in deze populatie niet uit oog mogen verliezen.

Susanne Schorr (Duitsland, 1979) studeerde aan de universiteit van Regensburg. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Pharmacotherapy and Pharmaceutical Care van de RUG. Na afronding van het onderzoek is Schorr bij het Duitse instituut voor medische documentatie en informatie (DIMDI Keulen) gaan werken aan een project dat het opzetten van een centraal informatiesysteem voor geneesmiddelen beoogt.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printView this page in: English

Meer nieuws