Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The peroxisome proliferation machinery in yeast

08 januari 2010

Promotie: mw. S. Nagotu, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The peroxisome proliferation machinery in yeast

Promotor(s): mw. prof.dr. I.J. van der Klei

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Shirisha Nagotu, tel. 050-363 23177, e-mail: s.nagotu@rug.nl

Vormen nieuwe peroxisomen zich door deling of 'de novo'?

Eukaryote cellen bevatten membraangebonden structuren, organellen, die in alle eukaryote organismen (bijvoorbeeld gisten, planten en dierlijke cellen) voorkomen. Deze organellen voeren vaak uiterst gespecialiseerde functies uit, zoals het genereren van energie of het recyclen van overtollige of niet-functionele componenten.

Peroxisomen zijn organellen die in staat zijn om verschillende chemische reacties uit te voeren. In de mens zijn ze betrokken bij de afbraak van bepaalde vetzuren en bij de productie van bepaalde essentiële lipiden. Het belang van deze biochemische routes wordt onderstreept door het feit dat verschillende ernstige erfelijke ziektes in de mens veroorzaakt worden door defecten in de vorming van deze organellen.

Het onderwerp van de dissertatie van Shirisha Nagotu behelst de vraag hoe peroxisomen worden gevormd in een cel. 'Deze vraag is actueel geworden toen bekend werd dat naast deling ook 'de novo' synthese uit het endoplasmatisch reticulum mogelijk was,' zegt zij. 'Hoofdvraag van het onderzoek was daarom: worden peroxisomen gevormd door deling van reeds bestaande organellen of vanuit het endoplasmatisch reticulum, of is het een samenspel van beide mogelijkheden. Bovendien wilden we onderzoeken welke eiwitten bij deze processen zijn betrokken.'

De belangrijkste conclusie is dat de meerderheid - zo niet alle - peroxisomen in wild type cellen gevormd wordt door deling van reeds bestaande organellen. De eiwitten die voor dit proces nodig zijn, zijn in deze studie in gisten geïdentificeerd. In cellen die deze eiwitten missen, is de deling van peroxisomen geblokkeerd. Om die reden hebben ze slechts één, vergroot peroxisoom per cel. De resultaten laten ook zien dat twee verschillende organellen in een cel, het peroxisoom en het mitochondrium, eenzelfde delingsmachinerie hebben. Deze bevinding geeft nieuwe aanknopingspunten voor studies aan peroxisoomvorming in verschillende organismen en mogelijk toekomstige gentherapie ter verbetering van de effecten van humane peroxisomale afwijkingen.

Shirisha Nagotu (India, 1980) studeerde biotechnologie aan de University of Essex (UK). Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Molecular Cell Biology van de RUG. Nagotu gaat verder als postdoc aan de Ruhr University Bochum, Duitsland.
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...