Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Terug naar de toekomst

26 januari 2010

Oratie: dhr. prof.dr. G.P.A. Smit, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Terug naar de toekomst
Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. de metabole ziekten
Faculteit: Medische Wetenschappen

Dankzij steeds beter wordende behandelmethoden kunnen patiënten met metabole ziekten nu veel ouder worden dan enkele decennia geleden. Nu patiënten niet meer op jonge leeftijd overlijden openbaren zich echter op latere leeftijd tal van complicaties die vroeger niet bekend waren. Mortaliteit is hiermee veranderd in morbiditeit. Omdat metabole ziekten (stofwisselingsziekten) altijd zeldzame ziekten zullen blijven, is door het geringe aantal patiënten per metabool centrum de ervaring zelfs in academische centra te gering om een uitspraak te kunnen doen over het klinisch beloop en de complicaties op latere leeftijd. Om dit klinisch beloop vast te kunnen stellen en consensusrichtlijnen voor follow-up en behandeling te kunnen ontwikkelen, is retro- en prospectief onderzoek in internationale studies onontbeerlijk: “Terug naar de toekomst” is daarom de titel van de oratie van prof. Smit. Dit onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelopties kan vaak niet direct aan de patiënten zelf worden onderzocht. Om die reden zijn en worden specifieke transgene diermodellen met deze metabole ziekten ontwikkeld. De resultaten van onderzoek aan deze diermodellen worden vervolgens weer terug vertaald in therapeutische termen naar de patiënten.

De leerstoel Kindergeneeskunde, in het bijzonder de metabole ziekten is ingesteld door de Stichting Metakids als Metakidsleerstoel.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:13

Meer nieuws

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....

 • 28 augustus 2023

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi genomineerd voor Wetenschapstalent 2023.

  Harish Vedantham en Casper van der Kooi zijn door New Scientist genomineerd voor Wetenschapstalent 2023. De verkiezing is bedoeld om jonge wetenschappers en hun onderzoek een podium te geven.