Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Terug naar de toekomst

26 januari 2010

Oratie: dhr. prof.dr. G.P.A. Smit, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Terug naar de toekomst
Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. de metabole ziekten
Faculteit: Medische Wetenschappen

Dankzij steeds beter wordende behandelmethoden kunnen patiënten met metabole ziekten nu veel ouder worden dan enkele decennia geleden. Nu patiënten niet meer op jonge leeftijd overlijden openbaren zich echter op latere leeftijd tal van complicaties die vroeger niet bekend waren. Mortaliteit is hiermee veranderd in morbiditeit. Omdat metabole ziekten (stofwisselingsziekten) altijd zeldzame ziekten zullen blijven, is door het geringe aantal patiënten per metabool centrum de ervaring zelfs in academische centra te gering om een uitspraak te kunnen doen over het klinisch beloop en de complicaties op latere leeftijd. Om dit klinisch beloop vast te kunnen stellen en consensusrichtlijnen voor follow-up en behandeling te kunnen ontwikkelen, is retro- en prospectief onderzoek in internationale studies onontbeerlijk: “Terug naar de toekomst” is daarom de titel van de oratie van prof. Smit. Dit onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelopties kan vaak niet direct aan de patiënten zelf worden onderzocht. Om die reden zijn en worden specifieke transgene diermodellen met deze metabole ziekten ontwikkeld. De resultaten van onderzoek aan deze diermodellen worden vervolgens weer terug vertaald in therapeutische termen naar de patiënten.

De leerstoel Kindergeneeskunde, in het bijzonder de metabole ziekten is ingesteld door de Stichting Metakids als Metakidsleerstoel.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws