Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Terug naar de toekomst

26 januari 2010

Oratie: dhr. prof.dr. G.P.A. Smit, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Terug naar de toekomst
Leeropdracht: Kindergeneeskunde, i.h.b. de metabole ziekten
Faculteit: Medische Wetenschappen

Dankzij steeds beter wordende behandelmethoden kunnen patiënten met metabole ziekten nu veel ouder worden dan enkele decennia geleden. Nu patiënten niet meer op jonge leeftijd overlijden openbaren zich echter op latere leeftijd tal van complicaties die vroeger niet bekend waren. Mortaliteit is hiermee veranderd in morbiditeit. Omdat metabole ziekten (stofwisselingsziekten) altijd zeldzame ziekten zullen blijven, is door het geringe aantal patiënten per metabool centrum de ervaring zelfs in academische centra te gering om een uitspraak te kunnen doen over het klinisch beloop en de complicaties op latere leeftijd. Om dit klinisch beloop vast te kunnen stellen en consensusrichtlijnen voor follow-up en behandeling te kunnen ontwikkelen, is retro- en prospectief onderzoek in internationale studies onontbeerlijk: “Terug naar de toekomst” is daarom de titel van de oratie van prof. Smit. Dit onderzoek naar oorzaken en nieuwe behandelopties kan vaak niet direct aan de patiënten zelf worden onderzocht. Om die reden zijn en worden specifieke transgene diermodellen met deze metabole ziekten ontwikkeld. De resultaten van onderzoek aan deze diermodellen worden vervolgens weer terug vertaald in therapeutische termen naar de patiënten.

De leerstoel Kindergeneeskunde, in het bijzonder de metabole ziekten is ingesteld door de Stichting Metakids als Metakidsleerstoel.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:13

Meer nieuws

 • 20 september 2021

  Geen gezeik, de zonneauto komt er

  Noordelijk team Top Dutch Solar Racing bereidt zich met vereende krachten voor op zonnerace in Marokko.

 • 01 september 2021

  Zin of onzin? Jonge onderzoekers toetsen twintig spreekwoorden

  Spreekwoorden. Zonder erbij na te denken maken we er dagelijks gebruik van. Maar de maatschappij verandert voortdurend. Hebben we nog wel iets aan die eeuwenoude wijsheden? Welke kunnen we handhaven en welke kunnen worden bijgezet in het mausoleum...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...