Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Long-term consequences of ecstasy abuse: towards understanding the role of individual variation

22 januari 2010

Promotie: mw. A.E. Wallinga, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Long-term consequences of ecstasy abuse: towards understanding the role of individual variation

Promotor(s): prof.dr. J.M. Koolhaas

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Alinde Wallinga, tel. 0044 173 31 3126/00 44 117 331 3137, e-mail: alinde.wallinga@bristol.ac.uk

Individuele verschillen effecten ecstacy

Niet iedereen reageert hetzelfde op het gebruik van ecstacy. Sommige individuen lijken vatbaarder voor een verandering in gedrag of hersenschade dan andere. Alinde Wallinga heeft bij ratten en muizen onderzocht welke factoren (intrinsieke en extrinsieke) bijdragen aan die individuele vatbaarheid voor de negatieve gevolgen van ecstasy. Voordat duidelijk is of haar bevindingen ook opgaan voor mensen, laat staan of deze kennis kan leiden tot bruikbare adviezen, is er echter nog een lange weg van onderzoek te gaan.

Ecstasy behoort wereldwijd tot een van de meest gebruikte illegale drugs en wordt met name gebruikt door adolescenten en jong volwassenen. De grote populariteit van ecstasy heeft geleid tot maatschappelijke bezorgdheid over de negatieve gevolgen van ecstacygebruik op de lange termijn. Deze bezorgdheid richt zich vooral op mogelijke neurotoxische schade en langdurige gedragsveranderingen.

Wallinga richtte haar onderzoek op op persoonlijkheidskenmerken, genetische make-up, omgevingstemperatuur, lichaamstemperatuur en geslacht in relatie tot langdurige neurotoxische en gedragsveranderingen na ecstasy gebruik. De resultaten laten zien dat bij een hogere omgevingstemperatuur de hypertherme effecten (abnormale verhoging van de lichaamstemperatuur) van ecstasy sterker worden en dat dit samengaat met een toenemende schade aan serotonerge zenuwcellen. Uit haar studies naar de rol van intrinsieke factoren bleek dat er geen verschil bestond in de neurotoxische schade tussen dieren die getypeerd kunnen worden als hoog- of laag-agressief. Wel bleek dat alleen in laag-agressieve dieren het agressieve gedrag langdurig verhoogd werd na ecstasy toediening. Geslachtsverschillen spelen een belangrijke rol in de acute en langdurige hypertherme effecten. Er werd echter geen verschil in hersenschade gevonden. Ten slotte bleek uit het onderzoek in serotonine transporter knock-out ratten dat, in tegenstelling tot de verwachting voortkomend uit de bestaande hypotheses, ook deze dieren schade aan het serotonerge systeem lieten zien.

Alinde Wallinga (Blesdijke, 1980) studeerde medische biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij haar promotieonderzoek uitvoerde bij de afdeling Gedragsfysiologie (Behavioral Physiology). Haar onderzoek werd gefinancierd door ZonMW en de RUG. Inmiddels is zij werkzaam als postdoc onderzoeker bij de universiteit van Bristol, in de onderzoeksgroep van prof. Hans Reul.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...

 • 13 maart 2018

  Auke Hulst wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

  Schrijver en muzikant Auke Hulst wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie lezingen en een openbaar interview met hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders zal hij zich komend najaar onder de noemer ‘zwemmen in brak...