Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hydrogenations and hydro-acylations using homogeneous platinum metal catalysts

22 januari 2010

Promotie: dhr. H. Heeres, 13.15 uur uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Hydrogenations and hydro-acylations using homogeneous platinum metal catalysts

Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Heeres

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Contact: Hans Heeres, tel. 06 22 95 3623, e-mail: h.heeres@rug.nl

Katalysatoren met platina-metalen onderzocht

Platina-metalen kunnen diverse chemische reacties katalyseren en worden daarom veel gebruikt in de chemische industrie. Voor hydrogenering en hydro-acyleringsreacties gebruikte Hans Heeres katalysatoren die gebaseerd zijn op de platina-metalen palladium, rhodium en ruthenium. In zijn proefschrift staat onder andere een ‘one-pot’ katalytische synthese van γ-valerolactone beschreven. Dat is een veelbelovende hernieuwbare grondstof en /of biobrandstof uit suikers (D-glucose, D-fructose, sucrose en cellulose). Hiertoe werd een zure katalysator in combinatie met een hydrogeneringskatalysator (Ru/C) en moleculaire waterstof of mierenzuur gebruikt als de waterstofdonor. Opbrengsten tot 62 mol% aan γ-valerolactone werden behaald.

Hans Heeres (Veendam, 1977) studeerde scheikundige technologie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Chemische technologie van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws