Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The use of a birth defects case-control monitoring system in studying the safety of medication use in pregnancy

11 januari 2010

Promotie: mw. M.K. Bakker, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The use of a birth defects case-control monitoring system in studying the safety of medication use in pregnancy

Promotor(s): prof.dr. C.H.C.M. Buys, prof.dr. L.T.W. de Jong-Van den Berg

Faculteit: Medische Wetenschappen

Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Antidepressiva tijdens de zwangerschap verhogen kans op aangeboren afwijkingen

Het gebruik van antidepressiva is in Nederland de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook zwangere vrouwen maken toenemend gebruik van deze medicijnen: tussen 1995 en 2004 is het gebruik meer dan verdubbeld. Recent onderzoek laat zien dat het gebruik van deze antidepressiva tijdens de zwangerschap negatieve gevolgen kan hebben voor het kind. Onder meer de kans op aangeboren afwijkingen neemt toe. Het promotieonderzoek van Marian Bakker naar de veiligheid van medicijngebruik tijdens zwangerschap bevestigt het bestaande beeld en vergroot het inzicht in de problematiek.

Bakker laat zien dat er meer atriumseptumdefecten (een hartafwijking) voorkomen bij baby’s, als de moeder het antidepressivum paroxetine gebruikt in het begin van de zwangerschap. Hiermee bevestigt Bakker resultaten uit eerdere studies. Ook vond Bakker een verband tussen het gebruik van fluoxetine (een ander antidepressivum) tijdens het begin van de zwangerschap en een vernauwing van de kringspier tussen maag en dunne darm bij het kind. Dit verband werd niet eerder aangetoond. Nader onderzoek moet de relatie tussen het gebruik van dit medicijn en de vernauwing van de kringspier verder ophelderen.

Marian Bakker (Sappemeer, 1972) studeerde Biomedische Gezondheidswetenschappen te Nijmegen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Genetica van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Ministerie van VWS. Bakker blijft na haar promotie werkzaam als registratieleider van Eurocat Noord-Nederland in het UMCG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws