Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Stijging woonlasten grote gemeenten ongekend laag

Gecorrigeerd voor inflatie is sprake van daling
28 januari 2010

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 0,6 procent, een historische laag groeicijfer. Gecorrigeerd voor inflatie is zelfs sprake van een daling. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht grote gemeenten 2010, dat in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 37 grote gemeenten, waar 38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige Belastingoverzicht, met cijfers over alle afzonderlijke grote gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Geen duidelijke oorzaak

Waarom de woonlasten dit jaar zo weinig stijgen is onduidelijk. 2010 is een verkiezingsjaar, maar dat waren 2002 en 2006 ook, en toen stegen de woonlasten veel sterker (zie figuur). Bovendien staan de gemeenten grote bezuinigingen te wachten vanuit de rijksoverheid.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 3,40 euro (0,6 procent) tot 610 euro. Ter vergelijking: de inflatie was gemiddeld 1,2 procent in 2009 en zal in 2010 naar verwachting 1,0 procent bedragen. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (480 euro) en het hoogst in Zaanstad (698 euro). Negen gemeenten verlagen hun woonlasten, Nijmegen het meest (met 7 procent). In Arnhem stijgen de woonlasten met 5 procent het sterkst.

Ozb

Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgen de gemiddelde ozb-tarieven van de grote gemeenten dit jaar met 0,1 procent voor woningen en met 0,4 procent voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Eigenaren van woningen betalen in 2010 gemiddeld 213 euro aan ozb.
Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2010 niet meer dan 4,3 procent hoger mag zijn dan in 2009 (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 1,1 procent ver onder. Die stijging komt vooral door de uitbreiding van de woningvoorraad. De tarieven zijn immers nauwelijks verhoogd.

Rioolheffing stijgt wel

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 3,0 procent het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. Dat komt doordat gemeenten meer taken hebben gekregen op dit terrein. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Arnhem verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (53 procent), maar blijft wel relatief goedkoop (107 euro). Nijmegen verlaagt de rioolheffing het meest (met 25 procent) en komt uit op 145 euro, iets boven het gemiddelde van 140 euro.

Afvalinzameling goedkoper

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 257 euro 0,3 procent lager dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking (36 procent) het goedkoopst (74 euro), Almere (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (334 euro).

Prijs rijbewijs, paspoort en uittreksel uit het bevolkingsregister

De stijging van de gemiddelde prijs van een uittreksel uit het bevolkingsregister is met 1,4 procent iets kleiner dan de stijging van de gemiddelde prijs van een rijbewijs en een paspoort (allebei 2,1 procent). Een paspoort is in elke grote gemeente ongeveer even duur (gemiddeld 50,65 euro). De prijs van een rijbewijs varieert van 32,00 (Eindhoven) tot 63,90 (Deventer) euro en kost gemiddeld 45,72 euro. Binnenkort komt er voor rijbewijzen een maximumprijs, net als nu al voor paspoorten bestaat. Een uittreksel uit het bevolkingsregister kost gemiddeld 9,23 euro.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 37 45 of dr. L.A. Toolsema, tel. (050) 363 45 35, e-mail: coelo rug.nl.

Het volledige Belastingoverzicht grote gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.
Belastingoverzicht grote gemeenten 2010, COELO, Groningen.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2010

Tarief in % (ozb) of euro’s

Verandering (%)e

laagste

gemiddelde

hoogste

kleinste stijging

mutatie van gemiddelde

grootste stijging

Ozb woningena

0,0529

0,0994

0,1704

-6,1

0,1

8,7

Ozb niet-woningenb

0,2473

0,3944

0,7261

-4,9

0,4

7,3

Reinigingsheffingc

74

257

334

-9,0

-0,3

8,4

Rioolheffingc

31

140

220

-25,0

3,0

53,2

Woonlastend

480

610

698

-7,0

0,6

5,3

Paspoort

49,60

50,65

50,90

0,0

2,1

2,8

Rijbewijs

32,00

45,72

63,90

-20,8

2,1

51,3

Uittreksel GBA

5,50

9,23

14,55

-1,7

1,4

15,5

Overzicht woonlasten
Overzicht woonlasten
Laatst gewijzigd:24 augustus 2021 08:43

Meer nieuws

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 29 februari 2024

  Loslaten, boeien en binden – wat plattelandsgebieden kunnen doen om jongvolwassen vertrekkers te verleiden om terug te keren

  De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken hoe plattelandsgebieden jongvolwassen vertrekkers uit hun regio's kunnen verleiden om terug te komen. Al sinds jaar en dag hebben plattelandsgebieden te maken met het vertrek van een deel van hun...

 • 29 februari 2024

  FEB alumnus Albert Waterman wins Qeld award

  Albert Waterman has won the Qeld scholarship award for his master’s thesis titled ‘Parasitic Agglomerations? Informal Competition in Agglomerations’. Waterman recently obtained his master’s degree in Business Administration at the Faculty of...