Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Schoon water en droge voeten duurder

Meeste provincies laten autobelasting onveranderd
21 januari 2010

De waterschapslasten stijgen aanzienlijk sterker dan de inflatie. De stijging van de provinciale heffingen is gering. Dit maakt COELO vandaag bekend.

COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waterschapslasten: stijging 3 à 4 keer de inflatie

Waterschappen zorgen voor droge voeten en zuiveren het afvalwater. Elk huishouden betaalt hiervoor een ingezetenenheffing en een zuiveringsheffing. De gemiddelde ingezetenenheffing stijgt dit jaar met 2,57 euro tot 62,63 euro, een verhoging van 4,3 procent. De gemiddelde zuiveringsheffing voor een meerpersoonshuishouden stijgt met ruim 5 euro tot 154 euro (+ 3,4 procent). Beide stijgingen liggen ruim boven de inflatie van circa 1 procent.
Huiseigenaren betalen verder nog een heffing 'gebouwd', een soort waterschaps-ozb. Die is op dit moment nog niet bekend.

Autobelasting provincies stijgt nauwelijks

Provincies heffen één belasting: opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Zij dreigen deze belasting kwijt te raken bij de invoering van rekeningrijden. Bovendien bezuinigt het rijk binnenkort honderden miljoenen op het provinciefonds. Toch stijgen de opcenten dit jaar nauwelijks. In acht van de twaalf provincies blijven ze gelijk. Een eigenaar van een auto van 1.000 kilo die rijdt op benzine betaalt in 2010 gemiddeld 54 cent meer dan vorig jaar.

Gemeentelijke heffingen nog niet bekend

Niet alle gemeenten hebben hun tarieven al vastgesteld. Daarom is het op dit moment nog niet te zeggen in welke mate de gemeentelijke lasten zullen stijgen. De stijging van de lasten in grote gemeenten wordt volgende week bekend.

Relatie met andere cijfers

Het CBS publiceert vandaag de stijging van de begrote opbrengst van de lokale belastingen. Die cijfers verschillen van de hierboven gepresenteerde lasten. Opbrengsten stijgen vaak sterker dan lasten, doordat er elk jaar weer meer huishoudens, woningen en auto’s zijn. De opbrengst van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting stijgt bijvoorbeeld veel sterker dan het bedrag per auto, doordat er steeds meer auto’s rondrijden. Opbrengsten zeggen dus weinig over de door huishoudens ervaren lasten.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050-3633766 of Maarten Allers, telefoon 050-3633745, e-mail: coelo rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 29 februari 2024

  Loslaten, boeien en binden – wat plattelandsgebieden kunnen doen om jongvolwassen vertrekkers te verleiden om terug te keren

  De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken hoe plattelandsgebieden jongvolwassen vertrekkers uit hun regio's kunnen verleiden om terug te komen. Al sinds jaar en dag hebben plattelandsgebieden te maken met het vertrek van een deel van hun...

 • 29 februari 2024

  FEB alumnus Albert Waterman wins Qeld award

  Albert Waterman has won the Qeld scholarship award for his master’s thesis titled ‘Parasitic Agglomerations? Informal Competition in Agglomerations’. Waterman recently obtained his master’s degree in Business Administration at the Faculty of...