Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Schoon water en droge voeten duurder

Meeste provincies laten autobelasting onveranderd
21 januari 2010

De waterschapslasten stijgen aanzienlijk sterker dan de inflatie. De stijging van de provinciale heffingen is gering. Dit maakt COELO vandaag bekend.

COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Waterschapslasten: stijging 3 à 4 keer de inflatie

Waterschappen zorgen voor droge voeten en zuiveren het afvalwater. Elk huishouden betaalt hiervoor een ingezetenenheffing en een zuiveringsheffing. De gemiddelde ingezetenenheffing stijgt dit jaar met 2,57 euro tot 62,63 euro, een verhoging van 4,3 procent. De gemiddelde zuiveringsheffing voor een meerpersoonshuishouden stijgt met ruim 5 euro tot 154 euro (+ 3,4 procent). Beide stijgingen liggen ruim boven de inflatie van circa 1 procent.
Huiseigenaren betalen verder nog een heffing 'gebouwd', een soort waterschaps-ozb. Die is op dit moment nog niet bekend.

Autobelasting provincies stijgt nauwelijks

Provincies heffen één belasting: opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Zij dreigen deze belasting kwijt te raken bij de invoering van rekeningrijden. Bovendien bezuinigt het rijk binnenkort honderden miljoenen op het provinciefonds. Toch stijgen de opcenten dit jaar nauwelijks. In acht van de twaalf provincies blijven ze gelijk. Een eigenaar van een auto van 1.000 kilo die rijdt op benzine betaalt in 2010 gemiddeld 54 cent meer dan vorig jaar.

Gemeentelijke heffingen nog niet bekend

Niet alle gemeenten hebben hun tarieven al vastgesteld. Daarom is het op dit moment nog niet te zeggen in welke mate de gemeentelijke lasten zullen stijgen. De stijging van de lasten in grote gemeenten wordt volgende week bekend.

Relatie met andere cijfers

Het CBS publiceert vandaag de stijging van de begrote opbrengst van de lokale belastingen. Die cijfers verschillen van de hierboven gepresenteerde lasten. Opbrengsten stijgen vaak sterker dan lasten, doordat er elk jaar weer meer huishoudens, woningen en auto’s zijn. De opbrengst van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting stijgt bijvoorbeeld veel sterker dan het bedrag per auto, doordat er steeds meer auto’s rondrijden. Opbrengsten zeggen dus weinig over de door huishoudens ervaren lasten.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050-3633766 of Maarten Allers, telefoon 050-3633745, e-mail: coelo@rug.nl.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 15 april 2019

  Marcel Timmer directielid bij het Centraal Planbureau

  Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof.dr. Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij...

 • 15 april 2019

  Fysische-geografisch veldwerk in Denekamp: The Lion Sleeps Tonight

  Jan Delvigne was al vroeg naar bed zoals altijd. Maar daar komt ie. Zachtjes gaat de deur naar de grote slaapzaal open. Een bril en baard komen de hoek om en bestuderen de stille slaapzaal. Ook daar zie ik voorpret: opgewonden fonkelen de ogen van Jan...