Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Congres 'On Bits of Europe Everywhere'

02 december 2009

Het congres 'On Bits of Europe Everywhere' op 14 en 15 december 2009 gaat over de overzeese gebiedsdelen van de Europese lidstaten. Het is georganiseerd als spin off van het derdegeldstroomonderzoek dat de Faculteit Rechtsgeleerdheid in 2007 en 2008 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in de publicatie “Schurende Rechtsordes: Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden”, onder redactie van H.E. Bröring, D. Kochenov, H.G. Hoogers en J.H. Jans, Groningen (Europa Law Publishing) 2008.

De opening van het congres is maandag 14 december om 11.00 uur in Sociëteit De Brasserie, Oude Boteringestraat 19, en wordt bijgewoond door Ank Th.B. Bijleveld-Schouten, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal Mike Eman, Premier van Aruba, bij het congres aanwezig zijn.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.