Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Congres 'On Bits of Europe Everywhere'

02 december 2009

Het congres 'On Bits of Europe Everywhere' op 14 en 15 december 2009 gaat over de overzeese gebiedsdelen van de Europese lidstaten. Het is georganiseerd als spin off van het derdegeldstroomonderzoek dat de Faculteit Rechtsgeleerdheid in 2007 en 2008 voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in de publicatie “Schurende Rechtsordes: Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden”, onder redactie van H.E. Bröring, D. Kochenov, H.G. Hoogers en J.H. Jans, Groningen (Europa Law Publishing) 2008.

De opening van het congres is maandag 14 december om 11.00 uur in Sociëteit De Brasserie, Oude Boteringestraat 19, en wordt bijgewoond door Ank Th.B. Bijleveld-Schouten, Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal Mike Eman, Premier van Aruba, bij het congres aanwezig zijn.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws