Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hans Vedder benoemd tot hoogleraar Recht der economische ordening

01 december 2009

Dr. H.H.B. Vedder is per 1 december 2009 benoemd tot hoogleraar Recht der economische ordening aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De leerstoel omvat het geheel van overheidsvoorschriften dat beoogt direct of indirect de gedragingen op markten te beïnvloeden, waaronder het economisch recht en het mededingingsrecht.

Hans Vedder (Emmen, 1974) studeerde in 1997 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in het Nederlands Recht met als specialisatie Internationaal Publiekrecht. Hij was sinds 2001 werkzaam als universitair docent, later hoofddocent, bij de sectie Europees en Economisch Recht van de vakgroep Bedrijfsrecht en Europees Recht. Daar verzorgt hij onderwijs in het kader van de vakken Europees Recht, Mededingingsrecht, European Environmental Law, het Practicum Europees Recht, Economisch recht en Competition Law. Vedder verricht onderzoek op het gebied van het Europees recht, Europees milieurecht en het (Europees en Nederlands) mededingingsrecht en energierecht. In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ‘Competition law and environmental protection in Europe: towards sustainability?’.

Vedder is tevens lid van de Adviescommissie Bezwaarschriften Mededingingswet, die de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit adviseert bij het nemen van een besluit op een bezwaarschrift. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Leeuwarden.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:17

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.