Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rechtenstudent RUG Berny van Loon wint scriptieprijs Sport en Recht 2009

27 november 2009

De Vereniging voor Sport en Recht heeft de Prof. mr. N.J.P. Giltay Veth–scriptieprijs dit jaar toegekend aan de Groninger rechtenstudent Berny van Loon.

Zijn scriptie, begeleid door mr. A.J. Wierenga en mw. mr. V.V.R. Van Bogaert (Sectie Algemene Rechtswetenschap), draagt de titel 'De aansprakelijkheid van een kanarie. Over arbitrale dwalingen en aansprakelijkheid'. De scriptie heeft betrekking op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van scheidsrechters in sportsituaties. In het juryrapport wordt de scriptie geprezen vanwege de originele vraagstelling en de goede methodische opbouw. Verder is de jury erg te spreken over de heldere schrijfstijl en de daadkrachtige toonzetting die blijk geeft van het feit dat Berny over een goede beheersing van de materie beschikt.

Voor het juryrapport en de integrale tekst van de scriptie zie: www.sport-en-recht.nl/vsr/winnaars
Laatst gewijzigd:13 augustus 2019 09:35

Meer nieuws