Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG en VU samen in nieuw wetenschappelijk instituut

12 november 2009

Binnen het instituut vindt onderzoek naar de verhoudingen tussen privaat en publiekrechtelijke kwesties een plaats. Hoe kunnen publieke en private belangen door middel van het recht met elkaar in balans worden gebracht? Dient in deze tijden van veronderstelde crises de overheid de touwtjes strakker in handen te nemen of moeten verantwoordelijkheden juist sterker worden gedeeld?

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 10:02

Meer nieuws