Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Zelfmanagementcursussen voor ouderen: wetenschapswinkel onderzoekt kosteneffectiviteit

25 november 2009

De Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde participeert in een driejarig onderzoeksproject van het Universitair Medisch Centrum Groningen (afdeling Toegepast Gezondheidskundig Onderzoek) naar de effectiviteit van de zogeheten 'GRIP'- en 'GLANS'-cursussen voor ouderen. Deze cursussen voor kwetsbare ouderen zijn gericht op stimulering van eigen regie en welbevinden. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De economen en bedrijfskundigen gaan onder andere meten of de kosten opwegen tegen de gezondheidswinst.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat “de ouderenzorg” meer omvat dan alleen medische zorg, want ook ondersteuning van zelfmanagement en welbevinden zijn van groot belang . Het blijkt echter nog moeilijk deze concepten om te zetten in feitelijke oplossingen voor (kwetsbare) ouderen. In de zorg zijn zelfmanagementbenaderingen weliswaar in opkomst, maar daarbij staat vooral het ‘managen’ van één specifiek gezondheidsprobleem centraal (bijvoorbeeld diabetes). Voor kwetsbare ouderen, die op meerdere terreinen problemen hebben of dreigen te ontwikkelen, is juist een bredere zelfmanagementbenadering nodig.

GRIP en GLANS
De nieuwe 'GRIP'- en 'GLANS'-cursussen zijn gebaseerd op zo’n bredere aanpak van zelfmanagement. De GRIP-cursus is een serie huisbezoeken (‘GRIP op het leven’) en is bedoeld voor matig kwetsbare mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder voor wie het bezoeken van een groepscursus (te) lastig is geworden. De GLANS-cursus (‘Geef uw leven een beetje meer GLANS’) is een groepscursus en is bedoeld voor sociaal kwetsbare vrouwen van 60 jaar en ouder, die mobiel genoeg zijn om naar een groepscursus te komen.
Het doel van het gehele onderzoeksproject is het implementeren van de GRIP- en GLANS-cursussen in bestaande welzijns- en zorgorganisaties (circa 400 ouderen), en de evaluatie van deze implementatie.

Kosten-effectiviteit
Binnen het project heeft de Wetenschapswinkel voor Economie en Bedrijfskunde de rol om de kosten-effectiviteit van deze cursussen te bepalen. Dit voeren zij uit binnen het 10 koppige multi-disciplinaire team van het UMCG dat de implementatie en evaluatie uitvoert.
De economen en bedrijfskundigen kiezen een 'multi-method evaluatieaanpak', waarbij enerzijds de kosten worden afgezet tegen de (gestandaardiseerd gemeten) gezondheidswinst en anderzijds de GRIP- en GLANS-cursussen qua kosten en baten worden vergeleken met andere zorgoplossingen met (gedeeltelijk) vergelijkbare doelen.

Noot voor de pers
Meer informatie: Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde, Frans J. Sijtsma f.j.sijtsma@rug.nl 050 3633754 of Martijje Lubbers f.t.lubbers@rug.nl 050 363 8612

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws

 • 24 april 2019

  Peter Verhoef nieuwe decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Het faculteitsbestuur is verheugd aan te kondigen dat Peter Verhoef door het College van Bestuur is benoemd als nieuwe decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Hij begint op 1 juni 2019 voor een periode van vier jaar.

 • 15 april 2019

  Marcel Timmer directielid bij het Centraal Planbureau

  Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof.dr. Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar is hij...

 • 04 april 2019

  Physical Internet en de kansen voor duurzamere logistiek van e-commerce

  Het Physical Internet (PI) is een toekomstvisie op geheel open en verbonden logistieke netwerken, waarbij fysieke, digitale, operationele en financiële verbondenheid centraal staan. Uitwisseling tussen logistieke partijen, bundeling van bezorgingen...