Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Meer scholing leidt tot betere jeugdgezondheid in Vietnam

10 november 2009

Le Thong Pham deed onderzoek naar de achterliggende factoren van de jeugdgezondheidszorg en van het gebruik van voorbehoedmiddelen in Vietnam, gedurende de overgangsperiode naar een vrije markteconomie. Deze periode wordt gekenmerkt door ingrijpende veranderingen in de politiek, de economie en in de gezondheidszorg. Le Thong Pham past verschillende econometrische modellen toe om de langetermijneffecten van veranderingen in de jeugdgezondheidszorg, het gebruik van voorbehoedmiddelen en de effecten van het beleid van gezinsplanning empirisch te schatten. Het opleidingsniveau van de moeder en het gezinsinkomen hebben een positief effect op vrijwel alle aspecten van gezondheid.

Uit de resultaten blijkt dat de algemene sterftecijfers de afgelopen 40 jaar sterk zijn verbeterd. Met betrekking tot kinderziekten en het gebruik van voorbehoedmiddelen zijn er nauwelijks verbeteringen waar te nemen. Omdat opleidingsniveau van de moeder en het gezinsinkomen een positief effect hebben op gezondheid, pleit Le Thong Pham voor verdere scholing voor vrouwen en groei van het gezinsinkomen. Met betrekking tot kindersterfte hebben eerstgeborenen en kort opeenvolgende geborenen bij dezelfde moeder een verhoogd sterfterisico. Bij het ontstaan van ziekten bij jonge kinderen spelen factoren als een laag geboortegewicht en problemen tijdens de bevalling een belangrijke rol. Er zijn volgens Le Thong Pham geen aanwijzingen dat het Vietnamese programma voor gezondheidszorg en gezinsplanning heeft geresulteerd in een verlaging van kindersterfte, in het afnemen van ziektes bij jonge kinderen en tot een toenemend gebruik van anticonceptiemiddelen.

Le Thong Pham maakte gebruik van gegevens die ontleend zijn aan uitgebreide dataverzamelonderzoeken over demografie en gezondheidszorg, die in 1997 en 2002 in Vietnam zijn uitgevoerd. Hoewel de gebruikte econometrische methoden nu algemeen gangbaar zijn, worden deze in het onderzoek voor het eerst specifiek toegepast voor de Vietnamese situatie.

Curriculum vitae
Le Thong Pham (Vietnam, 1974) studeerde economie aan de University of Ho Chi Minh City. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij promoveert op 19 november 2009 (13.15 uur) bij prof.dr. P. Kooreman en prof.dr. R. Koning. De titel van het proefschrift luidt: Determinants of child health and contraceptive use in Vietnam: a microeconometric analysis. Le Thong Pham werkt aan de Cantho University in Vietnam.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws