Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Onderzoek naar institutionele transformatie

02 november 2009

Het proefschrift van Tamara Markova beschrijft de complexiteit van institutionele transformatie door middel van de integratie van institutionele processen en leerprocessen. Institutionele verandering wordt hierbij gedefinieerd als een stapsgewijs en sterk consequentieel proces met een scherpe focus op fundamentele micro-gedragingen.

Bij de bestudeerde institutionele verandering, veroorzaakt door internationalisering, worden zowel instituties op macro-niveau (gedefinieerd als de nationale formele en informele kaders) als op micro-nivo (bestaande uit organisationele routines die in lokale organisaties zijn ingebed) onderzocht. Markova onderzoekt het veranderingsproces in lokale organisaties in economieën in transitie onder de collectieve invloed van nationale overheden en multinationals.

Op basis van twee empirische voorbeelden bij dochterbedrijven van West-Europese multinationals in Roemenië en Oekraïne, identificeert Markova twee scenario's. In het Roemeense geval wordt het scenario door macro-instituties in gang gezet, terwijl dit in het Oekraïnse geval juist door processen op het micro-institutionele nivo gebeurt. Het verschil tussen deze scenario's kan verklaard worden wanneer men alle vele factoren die op het veranderingsproces ingrijpen samen neemt.

De eerste implicatie van Markova haaronderzoek is de volgende: Door een aanpak die in vergelijking met ander onderzoek een veel breder blikveld beschouwt, kon de theorie van institutionele verandering verder geconceptualiseerd en geïntegreerd worden. De tweede implicatie is dat het onderzoek empirische gegevens voor een veelvoud aan factoren oplevert die institutionele verandering beïnvloeden.

In het proefschrift gaat Markova dieper in op het samenspel tussen instituties op verschillende niveaus, probeert ze verschillen in snelheidvan institutionele verandering te verklaren, beschouwt ze de wisselwerking van bedrijven met hun omgeving en presenteert ze een beter begrip van hoe instituties blijven bestaan terwijl hun omgeving verandert.

Curriculum vitae
Tamara Markova (Sovjet-Unie, 1981) studeerde Business Administration aan Linköping University. Ze verrichtte haar onderzoek bij onderzoeksschool SOM van de faculteit. Ze promoveert op 9 november 2009 (16.15 uur) tot doctor in de Economie en Bedrijfskunde bij prof.dr. A.M. Sorge. De titel van het proefschrift is: Institutional change processes under the joined impact of government, multinationals and local practices. Markova werkt nu als docent marketing aan NHTV in Breda.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws