Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: mw. C.B. Lunenborg, Additional support for individuals with intellectual disabilities and challenging behaviour

22 oktober 2009

Promotie: mw. C.B. Lunenborg, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Additional support for individuals with intellectual disabilities and challenging behaviour

Promotor(s): prof.dr. H. Nakken, prof.dr. B.F. van der Meulen, prof.dr. A.J.J.M. Ruijssenaars

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

Toegevoegde waarde voor Centra voor Consultatie en Expertise

Indien de reguliere hulpverlening er niet in slaagt ernstig probleemgedrag van mensen met een verstandelijke beperking op te lossen of te verminderen, kan voor aanvullende ondersteuning een beroep worden gedaan op de Centra voor Consultatie en Expertise (CCE’s). Het proefschrift van Carolien Lunenborg richt zich op de effecten van deze aanvullende ondersteuning en deed ook een vergelijkend onderzoek met de ons omliggende landen.

Op basis van de oordelen van begeleiders en ouders stelt Lunenborg vast dat gemiddeld genomen de aanpak van de CCE’s effect heeft op het probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan van personen met een verstandelijke beperking waarbij sprake is van ernstig probleemgedrag. Het probleemgedrag neemt af en de kwaliteit van bestaan neemt toe gedurende of na beëindiging van de consultatie en dit effect blijft vier tot zes maanden na beëindiging van de consultatie bestaan.

Uit het vergelijkende onderzoek blijkt dat in de meeste omringende landen een diversiteit aan vormen van aanvullende ondersteuning kan worden onderscheiden. In tegenstelling tot Nederland is er in de meeste landen geen nationaal beleid ten aanzien van aanvullende ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, hun begeleiders en/of wettelijk vertegenwoordigers. Een groot aantal lokale initiatieven is ontwikkeld, veelal werkzaam onder verschillende benaming. Maar in sommige regio’s zijn in het geheel geen vormen van aanvullende ondersteuning aanwezig en zijn ouders en begeleiders aangewezen op de reguliere (niet gespecialiseerde) hulpverlening.

Carolien Lunenborg (Meppel, 1983) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek. Het onderzoek werd deels gefinanierd door de CCE’s. Lunenborg is onderwijscoördinator voor de universitaire postmasteropleiding orthopedagogiek.  

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:19

Meer nieuws