Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: FJ Guzman Munoz, Errors, feedback and attentional load. Differential involvement of memory systems as a function of condition of learning

15 oktober 2009

Promotie: F.J. Guzman Muñoz, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Errors, feedback and attentional load. Differential involvement of memory systems as a function of condition of learning

Promotor(s): prof.dr. A. Johnson

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

 

 

Dit proefschrift beschrijft studies ter ondersteuning van de standpunten van Bjork en collega's (Bjork, 1994; Schmidt & Bjork, 1992): manipulaties die de moeilijkheid van leren verhogen kunnen extra cognitieve activiteit vragen van de leerling en bijkomende verwerking van de informatie bevorderen die resulteert in overdraagbare kennis. Betoogd wordt dat de extra cognitieve activiteit en extra informatieverwerking het resultaat zijn van de betrokkenheid van twee geheugensystemen: Declaratief geheugen en niet-declaratief geheugen. Declaratief geheugen representeert informatie in termen van functionele relaties tussen elementen van het leermoment en het produceert kennis die zeer overdraagbare is. Niet-declaratief geheugen betrekt perceptuele en motorische informatie zonder secundaire verwerking en produceert zeer specifieke kennis zonder de flexibiliteit van de representaties van declaratief geheugen.

In een experiment met het leren van een geografische kaart, zorgde het maken van fouten en een vertraagde algemene feedback voor een verbeterde overdracht van kennis en een verbeterd geheugen voor relaties. In een experiment met taalverwerving, bevorderde leren met de nadruk op betekenis de woordenschatverwerving en leek niet-declaratief geheugen gebruikt te worden, terwijl leren gericht op vorm de verwerving van grammaticale regels bevorderde en leek declaratief geheugen gebruikt te worden. Tenslotte leek een secundaire taak de werking van een systeem dat aandacht en werkgeheugen gebruikt te belemmeren. Deze belemmering leek vooral invloed te hebben op het leren van associaties tussen meer dan twee stimuli. Ervan uitgaande dat een van de belangrijkste kenmerken van declaratief geheugen de capaciteit voor het coderen van relaties tussen meerdere elementen van een leermoment is (Eichenbaum & Cohen, 2001), kan worden geconcludeerd dat een secundaire taak de werking van declaratief geheugen verstoort.

 

Paco Guzman Muñoz (Spanje, 1969) studeerde cognitive science aan het University College in Dublin, Ierland, en deed zijn promotieonderzoek, gefinancierd door NWO, bij de afdeling Experimentele Psychologie van de RUG. Hij werkt nu als docent bij de afdeling psychologie van de RUG en de Hanzehogeschool Groningen.

Laatst gewijzigd:12 februari 2019 21:19

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...